Styrelsen For IT og Læring

Med brug af it og læring skaber vi fagligt stærke uddannelser til alle

Virksomhedsstørrelse

Forening / Offentlig institution / Laboratorium / Velgørenhed


Sektor

Offentlig / uddannelse


Lokation

Teglholmsgade 1, 2450 København SV

Hvem er Styrelsen For IT og Læring?

Ifølge medarbejderne er høj faglighed, godt kollegaskab og fleksibilitet noget af det, som kendetegner os som arbejdsplads.

Vi er en it- og datastyrelse der arbejder agilt. Som en del af Børne- og Undervisningsministeriet, er det vores opgave at understøtte politiske udspil.

Det gør vi ved at udvikle it-løsninger og levere den ønskede data på området. Vi har ansvaret for, at vores cirka 100 it-løsninger fungerer effektivt, sikkert og brugervenligt.

Helt konkret har vi ansvaret for løsninger som fx Unilogin med mere end en million daglige brugere, Optagelse.dk til ansøgning om optagelse på ungdomsuddannelser og på videregående uddannelser, UdannelssesGuiden.dk med fakta, inspiration og værktøjer, der kan bruges i valget af uddannelse, Netprøver, der benyttes på de gymnasiale uddannelser ved alle centralt stillede skriftlige prøver og større opgaver.


Mission: 

Med brug af it og læring skaber vi fagligt stærke uddannelser til alle.


Vision: 

Vi er bedst i staten til at skabe værdi gennem it, digitalisering og data – og derved forbedre børn, unge og voksnes læring.

 

Hvor er vores lokationer?

 • Teglholmsgade 1, 2450 København SV.
 • Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg/Aarhus


Hovedopgaver

Styrelsen for It og læring

 • understøtter digitalisering på børne- og undervisningsområdet
 • udvikler, vedligeholder, drifter og supporterer Børne- og Undervisningsministeriets it-systemer
 • indsamler, bearbejder, udstiller og anvender data på børne- og undervisningsområdet
 • varetager arbejdet med it-sikkerhed og databeskyttelse internt i Børne- og Undervisningsministeriet og over for sektoren

Hvordan er det at arbejde hos Styrelsen For IT og Læring?

Styrelsen For IT og Læring-universet!

 • Oprindelsesår

  2014

 • International tilstedeværelse

  1 Land

 • Værdier

  Enkelthed • Handlekraft • Kreativitet • Ordentlighed