Taktisk officer i Hæren

Forsvaret Danmark

Forening / Offentlig institution / Laboratorium / Velgørenhed22 t medarbejdereForsvaret - Fordi noget er værd at kæmpe for.

Offentliggjort den 16. januar 2024

  • Opslagstype

    Fuldtidsstilling

  • Uddannelsesniveau

    Bachelorniveau

  • Steder

    Slagelse, Copenhagen

Hæren søger bacheloruddannede, som vil uddannes til at lede og motivere en større gruppe soldater, og have ansvar for uddannelse og daglig drift for soldater og mellemledere. 

Om Hæren

Hæren består af Danmarks professionelle enheder og værnepligtige, til lands.

Hæren blev oprettet i 1614 og har siden varetaget sikkerheden i kongeriget Danmark, både i landet, men sidenhen også uden for landets grænser.

Nationalt arbejder Hæren tæt sammen med Søværnet, Flyvevåbnet, Politiet og Hjemmeværnet for at løse sikkerhedsmæssige opgaver, og træner for at kunne forsvare kongeriget Danmark.

Internationalt har Hæren deltaget i missioner i FN og NATO regi. Den første FN mission var i 1948, og efterfølgende har Hæren aktivt deltaget i fredsbevarende- og skabende missioner i Europa, Mellemøsten, Asien og Afrika.

Om stillingen

Uddannelsen vil i høj grad omhandle en kombination af strategisk planlægning, moderne ledelsesteori, statskundskab og pædagogik. Du vil lære en masse teori, som du hurtigt får mulighed for at prøve af i praksis ved enhederne. Du vil også modtage grundlæggende militæruddannelse, funktionsuddannelse og befalingsmandsuddannelse, så du får det soldatermæssige håndværk ind under huden, så du har indblik i, og forståelse for, de forskellige funktioner og roller som en deling soldater skal indebære.

Som færdiguddannet taktisk officer vil din første stilling typisk være fører for en deling, som består af ca. 30 mand. Du vil have ansvar for uddannelse og grundlæggende taktik. Du vil være med når delingen er ude og træne, hvor du selv vil få erfaring med at lede i pressede og udfordrende situationer.
Dine opgaver vil ændre sig løbende afhængigt af, hvilken tjenestegren du vælger at specialisere dig indenfor. Det kan eks. være kamptropperne, logistik og militærpoliti eller kommunikation og føringsstøtte.

Som delingsfører kan du også blive udsendt på internationale missioner med din deling, hvor du typisk vil skulle stå for koordinering mellem andre udsendte enheder og sørge for, at din deling løser de tilsigtede opgaver så effektivt og sikkert som muligt.

Efter 5 år vil du kunne blive kaptajn og f.eks. blive kompagnichef, og have ansvar for ca. 120 soldater, eller undervise og uddanne fremtidens officerer. Mulighederne stopper ikke her, der er masser af muligheder som officer i Hæren.

Adgangskrav 

For at blive taget i betragtning til en plads på uddannelsen kræver det, at du har en uddannelse på (professions) bachelor niveau.

Ansøgningsfrist

Ikke kendt

Startdato

August 2024

Flere oplysninger om virksomheden

Forsvaret Danmark logo

Forsvaret Danmark

Forsvaret - Fordi noget er værd at kæmpe for.