Skriv dit speciale i samarbejde med National­banken

Specialer 4 måneder

København

Danmarks Nationalbank

SMV532 medarbejdereBank/finans

Offentliggjort den 6. maj 2024

 • Opslagstype

  Specialer 4 måneder

 • Placering

  København

 • Startdato

  September 2024

 • Uddannelsesniveau

  Kandidatuddannelsesniveau eller tilsvarende

 • Hjemmearbejde

  Delvist muligt

Er du interesseret i at skrive dit speciale inden for et af Nationalbankens interesseområder? Så har du nu muligheden. Med en specialeplads i Nationalbanken får du en enestående mulighed for daglig sparring i din specialeskrivningsproces og samtidig en afgørende indsigt i, om Nationalbanken kunne være din fremtidige arbejdsplads. Ansøgningsfristen er 26. maj.


Vi tilbyder

Specialepladser til kandidatstuderende ved et af universiteterne i Danmark med start i efteråret 2024, hvor du:

 • får din daglige gang i et udfordrende fagligt miljø
 • får stillet en mentor og en arbejdsplads til rådighed gennem hele din specialeskrivningsproces
 • undervejs i specialeskrivningen får tilbud om at holde en opstarts- og midtvejspræsentation, hvor du kan få sparring og nye perspektiver fra erfarne kollegaer.


Specialeforløbet afsluttes med et oplæg i Nationalbanken, hvor du præsenterer dine resultater. Specialepladsen er samtidig en god mulighed for at vurdere, om Nationalbanken kunne være din fremtidige arbejdsplads efter dit studie. Nationalbanken betaler dig et honorar på 4.000 kr. pr. måned i den periode, du har aftale med dit universitet om at skrive speciale.


Hvilke emner kan jeg skrive speciale om i Nationalbanken?

Som specialestuderende i Nationalbanken har du mulighed for enten at skrive dit speciale indenfor et af nedenstående emner, som de forskellige afdelingerne beskæftiger sig med. Du har også mulighed for at skrive dit speciale her med din egen idé til emnet, som du blot skal uddybe i din ansøgning.


 • Regime-baseret aktivallokering. Et speciale om emnet vil både skulle behandle identifikation af regimer og en analyse af optimal aktivallokering i forskellige regimer.


 • Taktisk allokering til fixed income. Specialet kunne eksempelvis omfatte forudsigelse af rentekurveændringer ud fra fx rentekurvedata, økonomiske indikatorer eller ved anvendelse af machine learning-modeller.


 • Betydning af Non-Bank Financial Institutions (NBFI) for den danske økonomi. Hvad er NBFI sektorens betydning for økonomien og det finansielle system og hvilke strukturelle forhold afgør, hvor betydningsfulde NBFI er?


 • Betalinger for borgere og virksomheder. Hvordan fungerer det danske marked for detailbetalinger, og hvilke dynamikker og forhold, herunder regulering og incitamentsstrukturer, er drivende herfor? Hvordan påvirker det sikre og effektive betalinger i Danmark i dag og fremover?


 • Empiriske analyser indenfor klimaøkonomi, fx af effekterne af vejrforhold, grøn omstilling, klimaforandringer og udbud af energi på inflation og andre makroøkonomiske forhold.


 • Størrelsen på pengepolitiske og makroøkonomiske spillovers fra USA til euroområdet og Danmark, bl.a. med fokus på de finansielle spillovers.


 • Betydningen for dansk økonomi af stigningen i merchanting og processing, fx med en undersøgelse af implikationerne for tilrettelæggelsen af den økonomiske politik.


 • Hvordan sikres en målrettet understøttelse af et dataanalytisk forretningsområde it-mæssigt? Specialet vil kunne omfatte en helhedsorienteret afdækning af it-understøttelse for et forretningsområde som udarbejder policy-analyser, samt indebære betragtninger om, hvordan samarbejdsmodellen mellem it-udbyderen og forretningsområdet kan se ud.


 • Forvaltningsprocesser i et multivendor set-up. Hvordan sikres stabil drift og optimale operationelle processer ml. forretningsområdet, IT og eksterne leverandører i et internationalt multivendor set-up.


Din profil

Du er på vej til at planlægge din specialeskrivning og ser en fysisk arbejdsplads i Nationalbanken som en god mulighed for at få supplerende sparring. Du har en relevant faglig baggrund og vil skrive speciale om et emne inden for et af Nationalbankens arbejdsområder. Du er god til at formidle det stof, du sætter dig ind i, og til at bruge det faglige miljø, som du bliver en del af i den periode, du har en specialeplads hos os. Vi forventer samtidig, at du byder ind med din akademiske viden.


Vil du vide mere?

Har du spørgsmål til specialepladsen, og mulighederne i de enkelte afdelinger, kan du finde flere informationer på vores hjemmeside for, hvem du kan kontakte.


Ansøg nu

Send dit CV og dine eksamensresultater senest den 26. maj 2024. Derudover beder vi dig formulere og motivere de overordnede rammer for dit specialeemne, men du behøver ikke at have den endelige problemformulering klar. Vi beder dig desuden oplyse, hvem din vejleder bliver. Vi forventer at afholde samtaler i uge 23 og 24.

Ansøgningsfrist

Ikke kendt

Flere oplysninger om virksomheden

Danmarks Nationalbank logo

Danmarks Nationalbank

Vi arbejder for at sikre Danmark en robust økonomi