Taktisk officer i Søværnet

Forsvaret Danmark

Forening / Offentlig institution / Laboratorium / Velgørenhed22 t medarbejdereForsvaret - Fordi noget er værd at kæmpe for.

Offentliggjort den 16. januar 2024

  • Opslagstype

    Fuldtidsstilling

  • Uddannelsesniveau

    Bachelorniveau

  • Steder

    Copenhagen, Denmark, Frederikshavn

Vil du sejle Søværnets skibe og løse komplekse problemstillinger på det åbne hav, samtidig med at du leder mellemledere og specialister? Så har du nu muligheden for at søge uddannelsen som taktisk officer i Søværnet.

Om Søværnet

Søværnet er det ældste værn i det Danske forsvar, og har bestået i mere end 500 år.

Danmarks rolle som en af verdens førende søfartsnationer betyder, at Søværnet har en vigtig opgave med at bidrage til at skabe den maritime sikkerhed, der er en nødvendighed for en fredelig udvikling i verden. 

Søværnet bidrager med enheder, som hævder Danmarks suverænitet i danske farvande og ved Grønland og Færøerne.

Desuden udføres opgaver som overvågning, søredning, havmiljøovervågning samt assistance til søfarten.

Søværnet deltager desuden i minerydningen af danske og internationale farvande, samt deltager i internationale maritime operationer over hele verden.

Om stillingen

Under uddannelsen som officer i Søværnet vil der være stor fokus på at uddanne dig i ledelse. Du vil få masser af teori, som du meget hurtigt vil få testet i praksis og bruge i din hverdag. Som taktisk officer i Søværnet vil dine opgaver bestå af alt fra at sejle skibet i en taktisk og sømilitær sammenhæng, til at stå for operationer med f.eks. gummibåd og helikopter.

Du bliver uddannet til at være vagtchef på et af Søværnets mange skibe. Din førstegangstjeneste bliver forventeligt navigationsofficer på NATO missioner i Nordatlanten eller i Middelhavet. Her vil du stå ved roret og navigere skibet fra Danmarks kyster, og rundt på klodens oceaner. Det er altså dig, som har ansvaret for fregattens og besætningens sikkerhed.

Du skal være omstillingsparat, og god til at kommunikere – ikke kun internt i skibet men også med eksterne myndigheder, da Søværnet er i tæt samarbejde med alt fra Hæren og Flyvevåbnet, til Politiet og landets kommuner. Du vil som regel skulle sejle i en turnus ordning, hvor du er væk i alt fra to uger til tre måneder eller mere, og er hjemme i en tilsvarende periode.

Adgangskrav 

For at blive taget i betragtning til en plads på uddannelsen kræver det, at du har en uddannelse på (professions) bachelor niveau.

Hvis du har en baggrund som skibsfører, kan du også søge uddannelsen. Det kræver, at du har en uddannelse på uddannelsesniveau 5, og to års relevant erhvervserfaring. Relevant erhvervserfaring er fx at virke som styrmand og have ledelsesansvar i aspekter af funktionen, som kan overføres til dit kommende job som vagtchef og leder i Søværnet.

Ansøgningsfrist

Ikke kendt

Startdato

August 2024

Flere oplysninger om virksomheden

Forsvaret Danmark logo

Forsvaret Danmark

Forsvaret - Fordi noget er værd at kæmpe for.