Accura

Vi er Danmarks mest kommercielle jurister.

Company type

Large company


Sector

Legal


Location

Alexandriagade 8, 2150 Nordhavn

Discover Accura

Domicil

Accura er blandt de førende advokatfirmaer i Danmark, og vi vil gerne skabe Danmarks bedste advokatarbejdsplads, hvor gode ansættelsesvilkår og det bedst tænkelige arbejdsmiljø vægtes højt.

Accura blev grundlagt i 1999, og i dag er vi godt 500 medarbejdere, hvoraf mere end 300 er fee earners. Vi rådgiver en lang række store nationale og multinationale erhvervskunder, finansielle institutioner, private equity-fonde, statsejede investeringsfonde, forsyningsselskaber, offentlige myndigheder, regeringer samt private selskaber og deres ejere.

For til stadighed at kunne forsvare de krav, som vores omgivelser stiller til os, har vi et stort internt uddannelsesprogram, Accura Academy, der er målrettet alle medarbejdere hos Accura. På den måde får alle medarbejdere tilbudt faglig, personlig og forretningsmæssig udvikling på højeste niveau. Igennem Accura Academy afholder vi afholder jævnligt kompetencegivende kurser, hvor underviserne er sammensat af kompetente Accura-medarbejdere og eksterne kræfter fra toppen af branchen.

I foråret 2023 flyttede vi ind i vores nye, innovative domicil på Trælastholmen i Nordhavn med Orientkaj Metrostation og Havnebussen som nærmeste naboer. Studentermedhjælper hos Accura

Hos Accura bliver du som studentermedhjælper en del af et stærkt fællesskab, der bygger på en flad og uformel struktur, evnen til at samarbejde på tværs af fagområder og viljen til at skabe succes sammen. Med ca. 100 studentermedhjælpere er du ikke alene, og studentergruppen laver mange sociale aktiviteter sammen – både på og uden for arbejde.

Som studentermedhjælper arbejder du typisk 15 timer om ugen. Du får stor fleksibilitet i planlægningen af din arbejdstid, så det passer med dine studier, eksamensperioder og privatliv, så du kan få en afbalanceret hverdag.


Udvikling og trivsel

Vi prioriterer at bruge tid på at lære dig godt at kende, så vi bedst muligt kan støtte op om dit valg af karriereretning og rådgive dig undervejs. Som ny medarbejder får du en tutor, som følger dig tæt, og som du kan sparre med undervejs. Du får løbende feedback på de opgaver, du løser, og der er samtidig fokus på, at du trives i hverdagen.

Som studentermedhjælper har du to årlige mini-MUS (medarbejderudviklingssamtaler), hvor vi samler op på den løbende feedback, du har fået, og evaluerer på, om der er en god balance mellem din arbejdstid og dit studie. Derudover gennemfører Accura tre gange årligt en trivselsundersøgelse for alle medarbejdere, som måler på trivsel, udvikling og feedback.

Hvis du allerede er studentermedhjælper hos os og vælger at fortsætte som fuldmægtig, tilbyder vi to samtaler med en ekstern coach, som skal hjælpe dig til at få en mere tryg overgang fra studentermedhjælper til fuldmægtig.


Bliv fuldmægtig hos Accura - og skab resultater sammen med os

Som fuldmægtig hos Accura kommer du til at arbejde med nogle af markedets mest komplekse transaktioner og projekter inden for erhvervsjura. Men du kommer ikke til at gøre det alene. Hos Accura tror vi nemlig på, at vi skaber de bedste resultater sammen.

Vi løfter i flok og spiller hinanden bedre – derfor er vores fuldmægtige blandt de allerdygtigste i Danmark. Der er også plads til dig, hvis du har lyst til at blive en del af et ungt, kommercielt, ambitiøst og socialt advokatkontor.


Ledige fuldmægtigstillinger

Vi søger løbende nyuddannede cand.jur. og cand.merc.(jur.). Har du ambitioner om at gøre en forskel, og kan du se dig selv hos et af de allerbedste teams i branchen, hører vi meget gerne fra dig.

Besøg Accuras fuldmægtigunivers og bliv klogere på dine karrieremuligheder.


Din tid som fuldmægtig

Som advokatfuldmægtig eller erhvervsjuridisk fuldmægtig hos Accura vil du opnå en højt kvalificeret uddannelse, der understøtter din personlige og karrieremæssige udvikling. Du sikres således et omfattende og kompetencegivende uddannelsesforløb med specialisering i egen afdeling og indsigt i vores øvrige retsområder, og du gennemfører fuldmægtiguddannelsen med et højt fagligt niveau og får sat dit fingeraftryk på en lang række transaktioner i samarbejde med dine kolleger på tværs af afdelinger og teams.

Erhvervsjurister har altid været stærkt repræsenteret hos Accura, og vi betragter cand.merc.(jur.)’er på lige fod med advokatfuldmægtige. De forhold, der vedrører advokatfuldmægtige, gælder således også for cand.merc.(jur.)’er med op til tre års erfaring, og vi tilbyder vores cand.merc.(jur.)’er en uddannelse særligt tilrettelagt for erhvervsjurister.


Investering i dig

Hos Accura har vi fokus på den enkelte. Der bliver investeret i dig – både fagligt og socialt.

Dit fuldmægtigforløb er tilrettelagt med fokus på dine behov, interesser og ønsker, og det kommer til at foregå i tæt samarbejde med vores erfarne jurister, der støtter og motiverer dig. Du bliver desuden en del af et fuldmægtighold på godt 80 fuldmægtige.

Deep dive into their world

  • Creation year

    1999

  • International presence

    6 countries