Design Engineer Lines and Track
TUC RAIL
This job is no longer available.

Design Engineer Lines and Track

TUC RAIL
 • Full time Position
 • Brussels (Belgium)
 • Published on August 24 2021
This job is no longer available.

Voir ci-dessous pour la version française.

Wil jij als Design Engineer (M/F/X) meewerken aan de ambitieuze projecten van TUC RAIL?

Wat ga je doen?

• Je voert studies uit van uitdagende en complexe weg- en spoorwegprojecten: uitwerking visie, haalbaarheid, detailstudie en technische opvolging van de uitvoering;
• Door de veelzijdigheid van onze projecten werk je samen met veel interne en externe partners (openbare besturen, aannemers,…);
• Innoveren en verbeteren van technieken en processen in samenwerking met interne en externe stakeholders;
• Je volgt een “on the job” opleidingstraject met focus op alle aspecten van spoor-, bedding- en wegenisontwerp. 

Wie zoeken we? 

• Je bent burgerlijk ingenieur-architect of burgerlijk of industrieel ingenieur, richting bouwkunde, elektromechanica, elektronica,…;
• Je bent innovatief, communicatief, pragmatisch en autonoom en ook een echte teamplayer die kan werken in een multidisciplinair team;
• Je hebt interesse om mee te werken aan internationale projecten;
• Je bent vertrouwd met CAD-software (Autocad, Autocad Civil 3D,…) en BIM;
• Je werkt vlot met MS Office (Word, Excel, ...);
• Je spreekt en schrijft vloeiend in het Nederlands en Frans. Engels is een pluspunt. 

Wat bieden wij ?

Een unieke job in een open en communicatieve omgeving waar autonomie gestimuleerd wordt. Meewerken aan belangrijke projecten die bijdragen aan een duurzame mobiliteit voor de samenleving. 

Flexibiliteit met nadruk op een goede balans tussen werk en privé (glijdende uurrooster, telewerk tot de helft van de werktijd, terbeschikkingstelling van IT materiaal voor thuis), een contract van onbepaalde duur, een aantrekkelijk salaris, bonus, groeps-en hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques, voordelige tarieven voor verplaatsingen met de trein, carrièreplan met technische en niet-technische opleidingen, 20 verlofdagen en 13 compensatiedagen (bij voltijds uurrooster), etc. Voor meer ervaren kandidaten is er een firmawagen voorzien.

We leggen de nadruk op diversiteit in teams als meerwaarde en moedigen iedereen aan om te solliciteren ongeacht seksuele oriëntatie, geslacht, genderidentiteit, genderexpressie, handicap, …

______________________________________________________________________________

Rejoignez-nous en tant Design Engineer (M/F/X) pour participer aux ambitieux projets de TUC RAIL?

Qu'allez-vous faire ?

 • Vous réaliserez des études de projets routiers et ferroviaires complexes et ambitieux : élaboration d'une vision, faisabilité, étude détaillée et suivi technique de la mise en œuvre ;  
 • Grâce à la polyvalence de nos projets, vous travaillerez avec de nombreux partenaires internes et externes (autorités publiques, entrepreneurs,...) ; 
 • Innover et améliorer les techniques et les processus en collaboration avec les parties prenantes internes et externes font partie de vos responsabilités ; 
 • Vous suivez un programme de formation "sur le tas", axé sur tous les aspects de la conception des voies ferrées, des lits et des routes. 

Le profil recherché

 • Vous êtes ingénieur.e civil.e-architecte ou ingénieur.e civil.e ou industriel.le, avec une spécialisation en construction, électromécanique, électronique, ...
 • Vous êtes innovant.e, communicatif.ve, pragmatique et autonome, mais vous avez aussi un véritable esprit d'équipe afin de pouvoir travailler dans une équipe multidisciplinaire ; 
 • Vous souhaitez travailler sur des projets internationaux ; 
 • Vous connaissez les logiciels de CAO (Autocad, Autocad Civil 3D,...) et de BIM ; 
 • Vous travaillez couramment avec MS Office (Word, Excel, ...) ; 
 • Vous parlez et écrivez couramment en néerlandais et en français. L'anglais est un plus.

Notre offre

Chez TUC RAIL, vous travaillez dans un environnement ouvert, où la communication et l’autonomie sont stimulées dans une ambiance collégiale. Vous collaborez à des projets importants en termes de mobilité durable pour toute la société.

Flexibilité, en mettant l'accent sur un bon équilibre entre vie professionnelle et vie privée (horaires flexibles, télétravail jusqu'à la moitié du temps de travail, mise à disposition d'équipements informatiques pour une utilisation à domicile), contrat à durée indéterminée, salaire attractif, bonus, assurance groupe et hospitalisation, chèques-repas, plan de carrière avec formation technique et non technique, 20 jours de congé et 13 jours de compensation (en cas de travail à temps plein), etc.

La diversité au sein des équipes représente une plus-value sur laquelle nous mettons l’accent. Nous encourageons tout le monde à postuler, indépendamment de son orientation sexuelle, sexe, identité, expression de genre, handicap, …

This job is no longer available.