Doctoraatsproject in chronische ziekten en maatschappelijke participatie
Sciensano
This job is no longer available.

Doctoraatsproject in chronische ziekten en maatschappelijke participatie

Sciensano
  • PhD / Postdoc / Thesis (36 months)
  • Brussels (Belgium)
  • Published on August 24 2021
This job is no longer available.

Bedrijf

Sciensano is het instituut ontstaan uit de samensmelting van het Wetenschappelijk Instituut voor Volksgezondheid (WIV-ISP) en het Veterinair en Agrochemisch Onderzoekscentrum (CODA-CERVA). Onze instituten hebben hun krachten gebundeld om de gezondheid van mens en dier beter te begrijpen. Sciensano ondersteunt het gezondheidsbeleid door innovatief wetenschappelijk onderzoek, analyses, surveillance en expertadvies.

Het wetenschappelijk project SPEADIS heeft tot doel de werkgelegenheid en de maatschappelijke participatie van personen met een chronische ziekte te meten.
Het onderzoekscentrum Interface Demography (VUB - https://interfacedemography.be) onderzoekt de determinanten en gevolgen van hedendaagse demografische en bevolkingssociologische uitdagingen. Het onderzoekscentrum METICES (ULB) legt zich toe op de sociale realiteit vanuit complementaire invalshoeken.

Sciensano, METICES en Interface Demography zullen nauw samenwerken.
 

Functiebeschrijving

Je werkt hoofdzakelijk in het kader van de maatschappelijke participatie van personen met een chronische ziekte zoals vastgelegd door de ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health). De meting van die participatie dient te gebeuren met behulp van zowel kwantitatieve methoden (epidemiologie) als kwalitatieve methoden (voornamelijk de verzameling van perspectieven van verschillende betrokken actoren).

Je werkt voor Sciensano (site Eurostation) maar als doctoraatsstudent ben je verbonden aan hetzij de Université Libre de Bruxelles, hetzij de Vrije Universiteit Brussel.
Jouw werk bestaat uit het ontwikkelen van een onderzoeksprotocol in nauwe samenwerking met jouw promotors van de ULB en/of VUB, het uitvoeren van studies, het analyseren van kwantitatieve en kwalitatieve gegevens en het schrijven van wetenschappelijke rapporten en artikels, voornamelijk  in het Engels. Je bereidt op basis van dit werk een doctoraat voor en verdedigt dit.
Het einddoel van SPEADIS bestaat uit het bieden van wetenschappelijke ondersteuning voor reflectie en het formuleren van aanbevelingen om de maatschappelijke participatie van personen met een chronische ziekte te verbeteren en te vergemakkelijken.

Je werkt voornamelijk in een nationale omgeving (Belgische overheidsinstellingen, inclusief de burgermaatschappij) maar je wisselt ook kennis uit met deskundigen in verschillende Europese landen en in verschillende Belgische instellingen. Zowel bij Sciensano als bij de universiteit waar je werkt, kom je terecht in een multidisciplinair team en word je ondersteund door ervaren wetenschappers.
 

Profiel

Master in de geneeskunde/epidemiologie, sociologie/demografie, psychologie, volksgezondheid, economische of politieke wetenschappen
Goede kennis van kwantitatieve en kwalitatieve methoden is essentieel (met verdieping in één van de twee methoden)
Ervaring met mixed methods is een troef
Kennis van statistische software/tools (SAS, R, Nvivo, ...)
Affiniteit met het sociaal beleid en het gezondheidsbeleid 

Talenkennis: Nederlands en/of Frans en goede beheersing van het Engels

Generieke competenties: in team kunnen werken, creatief, analytische geest, organisatorisch en goede communicatievaardigheden,
 

Wij bieden

Een contract van bepaalde duur (4 jaar) voor een doctoraatsbeurs
Een ambitieus en collaboratief project
Een werkomgeving die bevorderlijk is voor de ontwikkeling van wetenschappelijke kennis 

Voordelen : gratis abonnement of 100% terugbetaling woon-werkverkeer met het openbaar vervoer; maaltijdcheques


Contact

Stuur snel je kandidatuur (cv en motivatiebrief) in voor 15 september augustus via onze website https://www.sciensano.be.

Heb je vragen omtrent deze functie of wens je bijkomende informatie?
Contacteer Jobcenter via [email protected].

This job is no longer available.