Doctoraatsbursaal - Karakterisering van nanopartikels in de voedselketen met automatische EM
Sciensano

Doctoraatsbursaal - Karakterisering van nanopartikels in de voedselketen met automatische EM

Sciensano
  • PhD / Postdoc / Thesis (36 months)
  • Uccle (Belgium)
  • Published on August 27 2021

Bedrijf
Sciensano is het instituut ontstaan uit de samensmelting van het Wetenschappelijk Instituut voor Volksgezondheid (WIV-ISP) en het Veterinair en Agrochemisch Onderzoekscentrum (CODA-CERVA). Onze instituten hebben hun krachten gebundeld om de gezondheid van mens en dier beter te begrijpen. Sciensano ondersteunt het gezondheidsbeleid door innovatief wetenschappelijk onderzoek, analyses, surveillance en expertadvies.
Samen met meer dan 800 medewerkers werken wij mee aan meer dan 100 wetenschappelijke projecten gefinancierd door overheden, Belgische of internationale partners en opdrachtgevers. Zo dragen we bij tot een langer gezond leven voor iedereen.
Voor meer informatie over onze projecten en activiteiten : https://www.sciensano.be.

Functiebeschrijving
Na een gespecialiseerde ‘on-the-job’ training neem je actief deel aan de ontwikkeling en toepassing van (nieuwe) methoden voor staalvoorbereiding, elektronenmicroscopische analyse en meting van nanopartikels.

Je past zowel conventionele TEM-analyses toe en je ondersteunt de introductie van deze nieuwe analytische TEM-infrastructuur voor karakterisering van (nano)partikels.

Je gebruikt specifieke beeldcaptatie en –verwerkingssoftware.

Je doet je grensverleggend onderzoek in meerdere onderzoeksprojecten samen met diverse (internationale) partners.

Je valoriseert je wetenschappelijke output in wetenschappelijke publicaties, rapporten en presentaties en verwerkt je bevindingen in doctoraatsthesis.

Je doctoraat zal begeleid worden door medewerkers van de eenheid elektronenmicroscopie van Sciensano en door Prof. Karen Smeets (UHasselt).

Profiel
Master in (bio-)engineering, chemie, fysica

Interesse voor het domein van de karakterisering en de toepassing van nanomaterialen

Vertrouwd met de kwaliteit en kwaliteitsborging

Generieke competenties: nauwkeurig; teamwerker; zelfstandig; flexibel en betrouwbaar; zin voor initiatief; communicatief; resultaatgericht, stressbestendig; teamwerk initiatiefrijkheid; leervermogen

Technische kennis : interesse/ervaring met conventionele en analytische elektronenmicroscopie en met beeldanalyse; interesse voor algoritmes, programmeren, virtuele machines en Fouriertransformaties

Talen : NL of Fr; goede kennis Engelse taal

Wij bieden
Een beurs voor het realiseren van een doctoraatsonderzoek (48 maanden)

Andere voordelen : terugbetaling woon-werkverkeer; maaltijdcheques

Begeleiding door ervaren wetenschappers

Contact
Stuur snel je kandidatuur in voor 31 augustus via onze website https://www.sciensano.be.

Heb je vragen omtrent deze functie of wens je bijkomende informatie?
Contacteer Jobcenter via [email protected].