Directiesecretaris (m/v/x)
Selor
This job is no longer available.

Directiesecretaris (m/v/x)

Selor
  • Fixed-term Position (From 6 to 12 months)
  • Brussels (Belgium)
  • Published on August 27 2021
This job is no longer available.

De jobs zijn vacant bij twee verschillende directies. Deze taken zijn in beide van toepassing:
Je bent het aanspreekpunt of tussenpersoon voor het contact met klanten. Je klasseert en archiveert de papieren of elektronische versies van documenten. Je doet het secretariaat van de vergaderingen. Je staat mee in voor de klachtenbehandeling en ondersteunt het team bij het beantwoorden van vragen.

Bij de Directie van de kwaliteit en het crisisbeheer heb je bijkomend de volgende specifieke taken:
Je staat mee in voor een algemene ondersteuning van de directeur. Je kan ingezet worden om het team, het kwaliteitsnetwerk van projectwerking of interne auditoren te ondersteunen. Je helpt het algemeen secretariaat van de voorzitter.

Bij de Directie van de privacy en het welzijn op het werk zijn er deze verantwoordelijkheden:
Je maakt maand- en jaarverslagen op basis van de input van preventieadviseurs en andere diensten. Je maakt kwaliteitsprocedures op. Je volgt de jaarlijkse actualisaties op over het verwerkingsregister waarvoor de GDPR-correspondenten verantwoordelijk zijn. Je registreert en behandelt arbeidsongevallen en privacy-inbreuken.
 Je geeft na een tijdje advies aan interne klanten over informatieveiligheid, welzijn op het werk,…. Je volgt daarbij onder meer de opleiding ‘preventieadviseur niveau 3’. Je organiseert sensibiliseringsacties over welzijn en privacy.
Je voert interne audits en beperkte risicoanalyses uit op de werkplek van onze personeelsdiensten en je rapporteert hierover. Deze audits vinden plaats in onze hoofdzetel en regionale diensten in België. Een eigen wagen is niet nodig.

Ons aanbod

Minimum aanvangswedde: 29.255,76 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).
Deze job wordt aangeboden via een startbaanovereenkomst (-26 jaar). Naast een aantrekkelijk loon kan je rekenen op uitgebreide opleidingsmogelijkheden en verschillende sociale voordelen. Je hebt ook gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer en een voordelige hospitalisatieverzekering. Je werkplaats ligt vlak bij het station Brussel-Zuid en er is een bedrijfsrestaurant en kinderopvang tijdens de schoolvakanties. Je krijgt een laptop en een voordelig gsm-abonnement voor privégebruik. Dankzij de mogelijkheid van thuiswerk en minstens 26 verlofdagen (+ verlof tussen kerstmis en nieuwjaar) ben je zeker van een goede balans tussen werk en privéleven.

This job is no longer available.