Master in biomedische /bio-ingenieurswetenschappen - kwaliteitscontrole van laboratoria
Sciensano

Master in biomedische /bio-ingenieurswetenschappen - kwaliteitscontrole van laboratoria

Sciensano
  • Full time Position
  • Ixelles (Belgium)
  • Published on August 27 2021

Bedrijf

Sciensano is het instituut ontstaan uit de samensmelting van het Wetenschappelijk Instituut voor Volksgezondheid (WIV-ISP) en het Veterinair en Agrochemisch Onderzoekscentrum (CODA-CERVA). Onze instituten hebben hun krachten gebundeld om de gezondheid van mens en dier beter te begrijpen. Sciensano ondersteunt het gezondheidsbeleid door innovatief wetenschappelijk onderzoek, analyses, surveillance en expertadvies.
Samen met meer dan 800 medewerkers werken wij mee aan meer dan 100 wetenschappelijke projecten gefinancierd door overheden, Belgische of internationale partners en opdrachtgevers. Zo dragen we bij tot een langer gezond leven voor iedereen.
Voor meer informatie over onze projecten en activiteiten : https://www.sciensano.be.

Functiebeschrijving

Je komt te werken voor de dienst "Kwaliteit van laboratoria", die verantwoordelijk is voor de kwaliteitscontrole van de laboratoria voor klinische biologie en pathologische anatomie in België. De dienst is ook verantwoordelijk voor de organisatie van de externe kwaliteitsevaluatie van veterinaire laboratoria. De belangrijkste taken van de dienst zijn de erkenning van medische laboratoria, de uitvoering van inspecties en de organisatie van externe kwaliteitsevaluaties (EKE) volgens de ISO 17043-norm.  

Als coördinator externe kwaliteitsevaluatie organiseer en coördineer je de EKE op verschillende vakgebieden van

  1. Veterinaire laboratoria: virale, bacteriële ziekten en overdraagbare spongiforme encefalopathieën. Diagnostische reagentia, zoals ELISA's en real-time PCR's, zijn instrumenten die voor de diagnose van ziekten worden gebruikt. 
  2. Klinisch-biologische laboratoria: cardiale markers, « drug of abuse » en hemoglobinopathieën

Je ben verantwoordelijk voor de wetenschappelijke evaluatie en methodologie van de EKE.
Je verdiept en verbreedt de EKE-gebieden naar gelang van de behoeften, vereisten en de evolutie van de wetenschappelijke kennis.
Het behoud en de uitbreiding van de accreditatie (ISO17043) van jouw activiteiten blijft een einddoel.
Je volgt de wetenschappelijke ontwikkelingen op de relevante EKE-gebieden.
Je onderhoudt een netwerk van deskundigen en je organiseert regelmatig vergaderingen van dit expertencomité.
In het kader van de evaluatie van de veterinaire laboratoria werk je nauw samen met de directie Dierlijke Infectieziekten en de nationale referentielaboratoria.

Als wetenschappelijk medewerker, betrokken bij het Belgisch Nationaal Plan voor Zeldzame Ziekten, neem je deel aan het kwaliteitsbeheer van de Nationale Referentiecentra (NRC) die klinisch-biologische analyses uitvoeren in het kader van Zeldzame Ziekten.
Je neemt deel aan de ontwikkeling en internationale coördinatie van specifieke ringtests binnen een aangepast kwaliteitssysteem.
Je werkt mee aan het monitoren op de deelname en de prestaties van het Belgische NRC "Zeldzame Ziekten" en van buitenlandse laboratoria.
Je neemt deel aan de controle van de werkingskosten van de activiteiten van de NRC "Zeldzame Ziekten".
In dit kader werk je nauw samen met en onder toezicht van de projectleider.

Voor al jouw taken,
Je onderhoudt contacten met Belgische en buitenlandse laboratoria en staat hen bij op technisch en wetenschappelijk vlak.
Je ondersteunt de strategische projecten van de externe kwaliteitsevaluatieprogramma's, in samenwerking met de algemene coördinator van de EKE, het diensthoofd en de commissie klinische biologie.
Je bevordert de activiteiten van het departement op jouw vakgebied door deel te nemen aan wetenschappelijke congressen en/of wetenschappelijke artikelen te publiceren.
Je werkt nauw samen met je collega's en ontwikkelt de expertise van het team.
 

Profiel

Master in de biomedische wetenschappen, bio-ingenieurswetenschappen

Een kennis van de diagnostische technieken op het gebied van moleculaire biologie, immunoassays, klinische chemie, hematologie, immunologie, stofwisselingsziekten is een troef.
Praktische ervaring in een medisch-diagnostisch laboratorium is een troef.
Ervaring met uitvoering van internationale samenwerkingsprojecten is een troef.
Ervaring met kwaliteitssystemen en kwaliteitsnormen (ISO17043, ISO15189, ISO17025).

Generieke vaardigheden: proactief en creatief, zelfstandig en een teamspeler, uitstekende communicatieve vaardigheden; accuraat en klantgericht. 

Talenkennis: Uitstekende kennis van Frans, Nederlands en Engels.
 

Wij bieden

Een uitdagende functie in een bekend wetenschappelijk instituut
Arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur
Weddeschaal : SW1
Voordelen : gratis abonnement of 100% terugbetaling woon-werkverkeer met het openbaar vervoer; hospitalisatie- en groepsverzekering; maaltijdcheques; voordelen via FED+ (www.fedplus.be); andere sociale voordelen
Andere : glijdende werkuren in een 38-uren week; mogelijkheid tot telewerk en opleidingen
 

Contact

Stuur snel je kandidatuur in via onze website https://www.sciensano.be.

Heb je vragen omtrent deze functie of wens je bijkomende informatie?
Contacteer Jobcenter via [email protected].