Juridisch beheerder (M/V/X) voor de Directie Algemene Administratie van het Departement Openbaar Onderwijs
Ville de Bruxelles

Juridisch beheerder (M/V/X) voor de Directie Algemene Administratie van het Departement Openbaar Onderwijs

Ville de Bruxelles
 • Full time Position
 • Brussels (Belgium)
 • Published on August 27 2021

Met zo’n 3900 personeelsleden en een uitgebreid onderwijsnet kan de Stad Brussel beschouwd worden als een van de belangrijkste werkgevers van het Brussels Gewest.

Je zal tewerkgesteld worden bij het Departement Openbaar Onderwijs, dat belast is met het beheer van de school- en parascolaire instellingen, zowel op pedagogisch als op administratief vlak (human resources, financiën, roerend en onroerend goed).

De Directie Algemene Administratie biedt ondersteuning aan de efficiënte en snelle uitvoering van de verschillende objectieven van het departement. Haar missies bestrijken een brede waaier aan domeinen, waaronder juridisch beheer, projectbeheer, organisatie van filosofische activiteiten, communicatie en coördinatie rond en van de talrijke transversale missies

MISSIE

Je bent verantwoordelijk voor de organisatie en het secretariaat van de overlegorganen binnen het onderwijs, met respect voor de wetgeving en de geldende procedures. Je verzekert eveneens redactionele ondersteuning in juridische dossiers en administratieve ondersteuning in zowel het projectbeheer als de communicatie van het departement.

TAKEN

 • Je verzekert het secretariaat van onderhandelings-/concertatiecommissie specifiek voor het onderwijs
 • Je stelt pv’s van vergaderingen op, verzorgt de briefwisseling, deliberatieprojecten die onderworpen zijn aan de gemeenteautoriteiten, ontwerpen voor reglementen, dienstorders, permanente instructies, nota’s aan de directies van de diensten
 • Je herleest en publiceert nota’s voor de diensten, dienstorders, permanente instructies, deliberatieprojecten van het departement
 • Je controleert de verdeling van de stationeervergunningen aan de school- en parascolaire instellingen
 • Je bezorgt informatie/inlichtingen over het functioneren van de lokale paritaire commissies aan de vakbonden en de collega’s en over het beheer van de schoolvzw’s aan de directies en inspecteurs (statuten, … )
 • Je rangschikt de administratieve en juridische informatie van het departement (rondzendbrieven, dienstorders, artikels, rechtspraak)
 • Je geeft nuttige informatie door aan je leidinggevenden
PROFIEL
 • Je hebt een analytisch denkvermogen en hebt zin voor synthese
 • Je bent zeer goed georganiseerd en werkt resultaatgericht
 • Je bent een vlot communicator in het Nederlands en het Frans, zowel mondeling als schriftelijk
 • Samenwerken zit je in de genen
 • Je bent flexibel en autonoom ingesteld
 • Ervaring in het beheer van personeelsdossiers vormt een troef
 • Je kan vlot overweg met de meest courante informaticatoepassingen