Jr. Bioinformatician - HERA
Sciensano

Jr. Bioinformatician - HERA

Sciensano
  • Fixed-term Position (From 6 to 12 months)
  • Ixelles (Belgium)
  • Published on September 2 2021

Bedrijf

Sciensano is het instituut ontstaan uit de samensmelting van het Wetenschappelijk Instituut voor Volksgezondheid (WIV-ISP) en het Veterinair en Agrochemisch Onderzoekscentrum (CODA-CERVA). Onze instituten hebben hun krachten gebundeld om de gezondheid van mens en dier beter te begrijpen. Sciensano ondersteunt het gezondheidsbeleid door innovatief wetenschappelijk onderzoek, analyses, surveillance en expertadvies.
Samen met meer dan 800 medewerkers werken wij mee aan meer dan 100 wetenschappelijke projecten gefinancierd door overheden, Belgische of internationale partners en opdrachtgevers. Zo dragen we bij tot een langer gezond leven voor iedereen.
Voor meer informatie over onze projecten en activiteiten : https://www.sciensano.be.

Functiebeschrijving

Het nieuwe Europese initiatief Health Emergency Preparedness and Response Authority is opgericht in het kader van de paraatheid en reactie op gezondheidscrises en heeft o.m. tot doel de nationale infrastructuur en capaciteit voor "whole genome sequencing" te versterken als antwoord op een pandemie. Het draagt bij aan een snellere en efficiëntere identificatie en beoogt een betere beheersing van toekomstige grensoverschrijdende uitbraken en pandemieën van besmettelijke ziekten.

Je komt terecht in het team bio-informatici van het bio-informaticaplatform van Sciensano en draagt bij aan de bioinformatica-implementatie van de nationale WGS-infrastructuur.

Je werkt nauw samen met de ingenieurs van Healthdata.be en onze ICT-experts en met volksgezondheidsdeskundigen in pathogeensurveillance, epidemiologie en andere domeinen.

Je analyseert de vereisten en specificaties voor de implementatie van nationale infrastructuur.

Je ontwerpt en ontwikkelt bioinformatica-workflows voor de analyse van WGS-gegevens.

Je bewaakt de kwaliteit van de resultaten,  je optimaliseert en valideert de kwaliteitscontrole- en prestatiemetingen.

Je werkt mee aan de geleidelijke schaalvergroting van de nationale infrastructuur.

Je voert met zorg de nodige administratieve taken uit.

Je verstrekt advies aan de bevoegde autoriteiten in het kader van de toepassing van microbiologische genomica in het volksgezondheidsbeleid.

Je realiseert origineel wetenschappelijk onderzoek en verwerkt de onderzoeksresultaten in de vorm van wetenschappelijke rapporten, peer-reviewed publicaties, en presentaties op conferenties.

Je rapporteert aan het hoofd van het Platform Bio-informatica.

Profiel

Masterdiploma bij voorkeur met een specialisatie bio-informatica

Een ervaring met de analyse van WGS-gegevens

Goed inzicht in biologie en de wisselwerking met genomica

Praktische ervaring met Python, Linux

Goede kennis van statistiek en eventueel epidemiologie

Talenkennis : NL of FR; zeer goede kennis van de Engelse taal

Generieke competenties : teamspeler met uitstekende interpersoonlijke, organisatorische en communicatieve vaardigheden; oplossingsgericht met sterke strategische en analytische probleemoplossende vaardigheden, in staat om zelfstandig lastige problemen aan te pakken; een snelle leerling die zich thuis voelt in een snel evoluerende omgeving.

Extra troeven : High-Performance-Computing (SGE, PBS, SLURM...); statistische/mathematische pakketten (Matlab, R, SAS, SPSS... ); kennis van Java, Perl, C...; kennis van relationele databases, webservers en automatiseringssystemen

Wij bieden

Een arbeidsovereenkomst van een jaar (mogelijk hernieuwbaar)

Een uitdagend en boeiend project in een snel evoluerend domein

Een kennisintensieve functie in een gerenommeerd gezondheidsinstituut dat op internationaal niveau opereert.

Een bijdrage leveren aan volksgezondheidsbeleid m.b.t. menselijke genomica

Een jong enthousiast team van collega's

Loonklasse : SW1

Andere voordelen : verzekeringen, flexibele uren in een 38-urige werkweek, terugbetaling van het openbaar vervoer, maaltijdcheques,...

Contact

Stuur voor 21 september je kandidatuur in via onze website https://www.sciensano.be.

Heb je vragen omtrent deze functie of wens je bijkomende informatie?
Contacteer Jobcenter via [email protected].