Sr. Bioinformatician - HERA
Sciensano

Sr. Bioinformatician - HERA

Sciensano
  • Fixed-term Position (12 months)
  • Ixelles (Belgium)
  • Published on September 2 2021

Bedrijf

Sciensano is het instituut ontstaan uit de samensmelting van het Wetenschappelijk Instituut voor Volksgezondheid (WIV-ISP) en het Veterinair en Agrochemisch Onderzoekscentrum (CODA-CERVA). Onze instituten hebben hun krachten gebundeld om de gezondheid van mens en dier beter te begrijpen. Sciensano ondersteunt het gezondheidsbeleid door innovatief wetenschappelijk onderzoek, analyses, surveillance en expertadvies.
Samen met meer dan 800 medewerkers werken wij mee aan meer dan 100 wetenschappelijke projecten gefinancierd door overheden, Belgische of internationale partners en opdrachtgevers. Zo dragen we bij tot een langer gezond leven voor iedereen.
Voor meer informatie over onze projecten en activiteiten : https://www.sciensano.be.

Functiebeschrijving

Het nieuwe Europese initiatief Health Emergency Preparedness and Response Authority is opgericht in het kader van de paraatheid en reactie op gezondheidscrises en heeft o.m. tot doel de nationale infrastructuur en capaciteit voor "whole genome sequencing" te versterken als antwoord op een pandemie. Het draagt bij aan een snellere en efficiëntere identificatie en beoogt een betere beheersing van toekomstige grensoverschrijdende uitbraken en pandemieën van besmettelijke ziekten.

Je komt terecht in het team bio-informatici van het bio-informaticaplatform van Sciensano en staat in voor de implementatie van de bio-informatica van de nationale WGS-infrastructuur.

Je zorgt ervoor dat de nodige nationale infrastructuur wordt geïmplementeerd volgens de nodige vereisten en specificaties.

Je ontwerpt en ontwikkelt van bioinformatica-workflows voor de analyse van WGS-gegevens van microbiologische monsters.

Je streeft naar een optimale kwaliteit van de resultaten door optimalisatie en validatie van kwaliteitscontrole- en prestatiemetingen.

Je werkt aan een geleidelijke schaalvergroting van de nationale infrastructuur met het oog op de verwerking van grote hoeveelheden.

Je zoekt naar nieuwe oplossingen voor het beheer, verwerking en analyse van grote WGS-datavolumes.

Je werkt nauw samen met de collega’s van het Bioinformaticaplatform, met ingenieurs van Healthdata.be en onze IT-experts en daarnaast heb je contacten zowel met volksgezondheids-deskundigen in pathogeensurveillance, epidemiologie en andere domeinen, als met de verschillende stakeholders, betrokken bij de implementatie van deze nationale infrastructuur.

Je beheert de budgetten van het project en zorgt voor een correct administratief beheer.

Je verstrekt adviezen aan de bevoegde autoriteiten m.b.t. de microbiologische genomica in het volksgezondheidsbeleid.

Je rapporteert aan het hoofd van het Bioinformatica Platform.  

Je werkt mee aan de paraatheid en reactiecapaciteit om het hoofd te bieden aan SARS-CoV-2 en andere microbiologische pathogenen.

Profiel

Master wetenschappen, bij voorkeur met specialisatie in bio-informatica

Een wetenschappelijke onderzoekservaring (doctoraat) met een sterke specialisatie in bio-informatica

Goed inzicht in (micro)biologie en de wisselwerking met genomica.

Ervaring met de analyse van WGS data

Zeer goede kennis van scripttalen (Python); en Linux

Goede kennis van statistiek en epidemiologie

Talen : Nederlands of Frans; excellente beheersing van de Engelse taal

Generieke competenties : een teamspeler met uitstekende interpersoonlijke, organisatorische en communicatieve vaardigheden; oplossingsgericht met een sterk strategisch en analytisch probleemoplossend vermogen, in staat om zelfstandig lastige problemen aan te pakken; een snelle leerling die zich thuis voelt in een snel evoluerende omgeving.

Aanvullende sterke punten: High-Performance-Computing (SGE, PBS, SLURM...); statistische/mathematische pakketten (Matlab, R, SAS, SPSS... ); kennis van Java, Perl, C...; kennis van relationele databases; webservers en automatiseringssystemen

Wij bieden

Een arbeidscontract van een jaar (mogelijk hernieuwbaar)

Een uitdagend en boeiend project in een snel evoluerend domein.

Een kennisintensieve functie in een gerenommeerd gezondheidsinstituut dat op internationaal niveau opereert.

Een bijdrage leveren aan volksgezondheidsbeleid m.b.t. menselijke genomica

Een jong enthousiast team van collega's

Loonklasse : SW21

Andere  voordelen: verzekeringen, maaltijdcheques, flexibele uren in een 38-urige werkweek, terugbetaling van het openbaar vervoer...

Contact

Stuur voor 21 september je kandidatuur in via onze website https://www.sciensano.be.

Heb je vragen omtrent deze functie of wens je bijkomende informatie?
Contacteer Jobcenter via [email protected].