Ingenieur hernieuwbare energie en duurzaamheid (V/M/X)
Nationale Bank van België

Ingenieur hernieuwbare energie en duurzaamheid (V/M/X)

Nationale Bank van België
  • Internship (From 2 to 24 months)
  • Brussels (Belgium)
  • Published on September 3 2021

Ingenieur hernieuwbare energie en duurzaamheid (V/M/X)

Solliciteren tot: 

03 oktober 2021

Omgeving

Bij de Nationale Bank van België (NBB) besteden we veel aandacht aan onze maatschappelijke impact als instelling en aan de impact van ons beheersbeleid.

We beschikken over een eigen team dat de gebouwen en de diverse technische installaties beheert, zodat ze zo goed mogelijk scoren op gebruiksgemak, efficiëntie en energiezuinigheid. We beschikken al geruime tijd over een warmtekrachtkoppelingsinstallatie en plannen andere systemen in gebruik te nemen voor de lokale productie van groene energie zoals fotovoltaïsche zonne-energie.

Bovendien zijn we volop onze bureaus aan het reorganiseren en renoveren we onze hoofdzetel volledig om er een zo duurzaam mogelijk gebouw van te maken.

Functie

  • Je opdracht bestaat erin de verschillende technisch-economische mogelijkheden te onderzoeken voor de installatie van een fotovoltaïsch systeem op het dak van een bestaand gebouw, rekening houdend met onze immostrategie, met name met het feit dat bepaalde gebouwen zullen worden verkocht binnen een tiental jaar, zodra de renovatiewerkzaamheden aan de hoofdzetel zijn afgerond. Je zult duurzaamheid in al haar vormen moeten meenemen in een oplossing die zo duurzaam mogelijk is binnen de geschetste beperkingen.
  • Je schat de elektriciteitsbehoefte van de Bank zo nauwkeurig en realistisch mogelijk in. Je maakt daarvoor gebruik van de gegevens die intern, in de literatuur of op het internet beschikbaar zijn. Je stelt behoeftecurves op voor standaardwerkposten, en vergelijkt deze met de curves van hernieuwbare-energieproductie (fotovoltaïsche energie, warmtekrachtkoppeling, enz.). Ten slotte leid je daaruit de opslagbehoefte af en onderzoek je de technische oplossingen.
  • Je reikt oplossingen uit de circulaire economie aan voor de technische installaties die uit gebruik zullen worden genomen bij de sluiting van NBB1. Je onderzoekt daartoe hoe de levensduur van de installaties kan worden verlengd, hoe ze in een andere context kunnen worden ingezet en hoe ze kunnen worden gerecycleerd. Je neemt daarvoor contact op met organisaties zoals het Brussels Gewest, de fabrikanten van de installaties en de afvalbeheer- en recyclagebedrijven.

Profiel

  • je bent student(e) in een masteropleiding burgerlijk of industrieel ingenieur of gelijkwaardig, idealiter met een specialisatie in hernieuwbare energie en duurzaamheid.
  • je beschikt over sterke technische competenties op het vlak van hernieuwbare, in het bijzonder fotovoltaïsche, energie.
  • je beheerst de rentabiliteitsbegrippen van een investeringsproject zoals de geactualiseerde nettowaarde, het interne-rentabiliteitspercentage en de jaarlijkse cash flows, en kunt die in rekenbladprogramma’s zoals Excel gieten.
  • je gaat autonoom en gestructureerd te werk om de nodige informatie in te winnen en een analyse voor te stellen waarin rekening werd gehouden met alle relevante elementen.

De stageperiode en duurtijd zullen in onderling overleg afgesproken worden