Jr. master farmaceutische wetenschappen - Wetenschappelijk medewerker : Outbreak support multidrug-resistente organismen
Sciensano

Jr. master farmaceutische wetenschappen - Wetenschappelijk medewerker : Outbreak support multidrug-resistente organismen

Sciensano
  • Full time Position
  • Brussels (Belgium)
  • Published on September 3 2021

Sciensano is het instituut ontstaan uit de samensmelting van het Wetenschappelijk Instituut voor Volksgezondheid (WIV-ISP) en het Veterinair en Agrochemisch Onderzoekscentrum (CODA-CERVA). Onze instituten hebben hun krachten gebundeld om de gezondheid van mens en dier beter te begrijpen. Sciensano ondersteunt het gezondheidsbeleid door innovatief wetenschappelijk onderzoek, analyses, surveillance en expertadvies.
Samen met meer dan 800 medewerkers werken wij mee aan meer dan 100 wetenschappelijke projecten gefinancierd door overheden, Belgische of internationale partners en opdrachtgevers. Zo dragen we bij tot een langer gezond leven voor iedereen.
Voor meer informatie over onze projecten en activiteiten : https://www.sciensano.be.

Functiebeschrijving

Je versterkt de dienst ‘Zorginfecties & Antibioticumresistentie’, die o.a. instaat voor de opvolging van de zorginfecties en antibioticumresistentie in ziekenhuizen, woonzorg-centra en aanverwante zorginstellingen, en tevens een ondersteuning biedt bij de aanpak van multidrug-resistente organismen.

Je ontwikkelt een expertise op het vlak van analyse, aanpak en bestrijding van  uitbraken met multidrug-resistente organismen en andere nosocomiale infecties, inclusief COVID19.

Op vraag van zorginstelling of bevoegde autoriteiten diensten verzorg je een ondersteuning bij de aanpak van multidrug-resistente organismen.

Je kan een beroep doen op experten van wetenschappelijke verenigingen en van officiële federale/regionale instanties.

Je werkt tools en procedures uit voor een gestandaardiseerde en rationele uitbouw van aanpak.

Je hebt contact met het werkveld door terreinbezoeken en door deelname aan de lokale werkvergaderingen.

Je staat in voor de regionale, nationale en internationale rapportering van uitbraken.

Je realiseert origineel wetenschappelijk onderzoek en draagt bij tot de verdere ontwikkeling van de wetenschappelijke kennis.

Je publiceert je bevindingen in (internationaal) wetenschappelijke tijdschriften en geeft uiteenzettingen op congressen en symposia, en relevante agentschappen.

Je volgt de ontwikkeling van je vakgebied op de voet en neemt deel aan expertisegroepen.

Profiel

Master in de farmaceutische wetenschappen

Een interesse voor volksgezondheid, infectiologie, microbiologie, ziekenhuishygiëne, epidemiologie,...

Kennis op het vlak van zorginfecties en/of antibioticumresistentie

Interesse voor wetenschappelijke communicatie van onderzoeksresultaten

Generieke competenties : in een team werken; communicatieve vaardigheden (schriftelijk en mondeling); diplomatisch bemiddelaar; kritisch wetenschappelijke geest; aansturen projecten en teams

Bereid zijn om deel te nemen aan sporadisch internationale zendingen

Tweetalig (NL/FR), en vlotte kennis van het Engels

Wij bieden

Een uitdagende functie in een bekend wetenschappelijk instituut
Arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur
Weddeschaal : SW1
Voordelen : gratis abonnement of 100% terugbetaling woon-werkverkeer met het openbaar vervoer; hospitalisatie- en groepsverzekering; maaltijdcheques; voordelen via FED+ (www.fedplus.be); andere sociale voordelen
Andere : glijdende werkuren in een 38-uren week; mogelijkheid tot telewerk en opleidingen


Contact
Stuur je kandidatuur (motivatiebrief en CV) in via onze website https://www.sciensano.be voor 30 september.

Heb je vragen omtrent deze functie of wens je bijkomende informatie?
Contacteer Jobcenter via [email protected].