Artsen

RIZIV
  • Full time Position
  • Brussels (Belgium)
  • Published on September 9 2021

Wil je in de openbare sector werken? Het RIZIV biedt jou een boeiende en deskundige job aan waar vertrouwen en respect essentieel zijn.

Als arts bij het RIZIV varieert je functie afhankelijk van de context en de materie die door elke dienst wordt behandeld. Niettegenstaande hebben alle openstaande functies als arts een gemeenschappelijke basis waarbij je jouw specifieke expertise kan toepassen.

  • Je behandelt verschillende thematieken (invaliditeit, medische ongevallen, tegemoetkoming voor gezondheidszorg of medicatie,...) waarbij je een beroep doet op jouw medische expertise.
  • Je bent in staat relevante verbanden te leggen tussen je medische kennis en de juridische en/of economische context van de dossiers die je behandelt.
  • Je trekt conclusies o.b.v. je eigen medische kennis, onderzoek in de gespecialiseerde literatuur en je beheersing van een specifieke context. Deze bevindingen stellen je in staat om bij te dragen tot het opstellen van een uniforme en objectieve besluitvorming, met inachtneming van de huidige reglementering en de administratieve procedures.

Wij zoeken artsen voor onze verschillende diensten. Is de functie die u bij ons zou willen vervullen momenteel niet beschikbaar? Bekijk dan de functies die eraan komen en solliciteer nu al om op onze laureatenlijst te staan! 


Er zal een infodag worden georganiseerd over de verschillende artsenfuncties. Deze gaat door bij het RIZIV op 18 september 2021 van 10u00 tot 12u00. Je kan zich inschrijven tot 16 september 2021 door een e-mail te sturen naar [email protected]. Alle praktische details worden je bij je inschrijving meegedeeld.

*Het exacte aantal artsen voor elke afdeling zal worden bepaald op basis van de behoeften.


Onze huidige vacatures: 

De Dienst voor Geneeskundige Evaluatie en Controle

De indiensttredingen voor de functies bij de dienst DGEC worden 2 keer per jaar georganiseerd: 1 april 2022 en 1 oktober 2021. Dit om ervoor te zorgen dat wij een betere begeleiding tijdens jouw integratie kunnen garanderen.


Je kan solliciteren voor de Directie Controle - Antwerpen, Vlaams-Brabant en West-Vlanderen. Je vindt alle nodige informatie via de link naar de functiebeschrijving.


Onze toekomstige functies: 

De Dienst voor Geneeskundige Evaluatie en Controle

Je kan solliciteren voor de Directie Controle - Antwerpen en Oost-Vlanderen. Je vindt alle nodige informatie via de link naar de functiebeschrijving.

Je kan solliciteren voor de Directie Evaluatie- Brussel. Je vindt alle nodige informatie via de link naar de functiebeschrijving.


Arbeidscvoorwaarden

Je wordt aangeworven als Attaché (niveau A2) met de bijhorende weddeschaal NA21.

 

Loon

Minimum aanvangswedde: 76.950,72  EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen* niet inbegrepen).

Met inbegrip van de specifieke maandelijkse premie voor artsen, ter compensatie van het verbod om een andere medische werkzaamheid uit te oefenen.

Het is mogelijk om je ervaring uit de privésector of als zelfstandige te laten valoriseren als deze ervaring nuttig en pertinent is voor de functie.

Andere sociale voordelen vind je op de pagina van Selor.


Onze misse: 

Het RIZIV is een sleutelactor in de sociale zekerheid met een dubbele missie.

  • We  staan ervoor in dat iedere verzekerde ongeacht zijn situatie effectief toegang heeft tot en vergoed wordt voor de nodige kwalitatieve geneeskundige zorgen (toegankelijkheid), die doeltreffend en in overeenstemming met de tariefafspraken (tariefzekerheid) verleend worden.
  • We staan ervoor in dat de verzekerde werknemers en zelfstandigen een adequaat vervangingsinkomen ontvangen bij arbeidsongeschiktheid of ouderschap en dat hen reële kansen op re-integratie na een arbeidsongeschiktheid worden aangeboden.


Onze werkcultuur: 

Het RIZIV engageert zich voor een werkcultuur waarin responsabilisering, flexibiliteit en transparantie de kernwoorden zijn. We werken aan het opzetten van de principes van het NWOW en dit rekening houdend met het belang van de samenwerking binnen de organisatie en de continuïteit en kwaliteit van de geleverde diensten aan onze klanten. Een soepelere werkorganisatie waarin overleg de rode draad is, zal ons toelaten om op een gezonde en duurzame manier te werken en samen te werken.

Het RIZIV is ook betrokken bij de Redesign van de gezondheidsadministraties en huist sinds begin 2021 samen met de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu en het Federaal Agentschap voor de Geneesmiddelen.


Meer info over de jobinhoud?


Patricia Bautmans - Adviseur

DGEC - Directie Controle - Afdeling Brussel

Tel.: 02/739.72.67

E-mail: [email protected]


Didier Renauld - Arts-inspecteur Directeur

Directie Evaluatie  

Tel: 02/739 75 14 

E-mail: [email protected] 


Solliciteren doe je via: https://www.selor.be/nl/vacatures/job/ANG21209/Artsen-m-v-x-