CAD Designer Electrical
TUC RAIL

CAD Designer Electrical

TUC RAIL
  • Full time Position
  • Brussels (Belgium)
  • Published on September 10 2021

Wie zijn we? 


Het engineeringbureau TUC RAIL is een dochteronderneming van Infrabel die gespecialiseerd is in spoorinfrastructuur en –technologie. Al 20 jaar is TUC RAIL toonaangevend en baanbrekend in technische expertise, flexibiliteit en creatieve oplossingen van studie over projectmanagement tot werfsupervisie. Onze projecten zijn vaak van zeer grote omvang en gaan van de aanleg van het netwerk voor hogesnelheidstreinen in België over de Diaboloverbinding tot het Gewestelijk ExpresNet, de concentratie van de seinposten op het Belgische spoornet of de Liefkenshoekspoorverbinding. Maar daarnaast heeft TUC RAIL ook nog een heel aantal andere projecten in beheer. Meer op www.tucrail.be en jobs.tucrail.be


Qui sommes-nous? 


Het engineeringbureau TUC RAIL is een dochteronderneming van Infrabel die gespecialiseerd is in spoorinfrastructuur en –technologie. Al 20 jaar is TUC RAIL toonaangevend en baanbrekend in technische expertise, flexibiliteit en creatieve oplossingen van studie over projectmanagement tot werfsupervisie. Onze projecten zijn vaak van zeer grote omvang en gaan van de aanleg van het netwerk voor hogesnelheidstreinen in België over de Diaboloverbinding tot het Gewestelijk ExpresNet, de concentratie van de seinposten op het Belgische spoornet of de Liefkenshoekspoorverbinding. Maar daarnaast heeft TUC RAIL ook nog een heel aantal andere projecten in beheer. Meer op www.tucrail.be en jobs.tucrail.be

Je functie bij TUC RAIL:


Je leert on-the-job de basisprincipes en de werking van de verschillende elementen van de seininrichting en hun interferentie met andere disciplines zoals bovenleiding, terugstroom en aarding.
Voor verschillende projecten neem je kennis van de bestaande seininrichtingsinstallatie op het terrein (via meetcampagnes of via topologische opmetingen).
Met eventueel assistentie van de Design Engineers Signalisatie voer je een voorstudie van de aarding, terugstroom en bliksembeveiliging nodig voor de nieuwe seininrichtingsinstallaties.
Je maakt deel uit van het projectteam en neemt kennis van de wensen van Infrabel en de betreffende zone.
Je gaat op het terrein en je bekijkt of de gemaakte studie fysisch haalbaar is, en indien nodig, verbeter je jouw voorstudie tot een finaal concept.
Op basis van het finale studie ga je de aardingselementen voor de nieuwe seininrichtingsinstallatie uitzetten op het terrein en teken je jouw plannen in AutoCAD.
Je bent in staat om kleine bouwkundige werken die nodig zijn voor welbepaalde seininrichtings- en kabelwerken te identificeren en te kwantificeren.


Votre rôle au sein de TUC Rail: 


Vous apprenez on-the-job les principes de base et le fonctionnement des différents éléments de signalisation et leur interférence avec d'autres disciplines telles que la caténaire, le refoulement et la mise à la terre.
Vous apprenez à connaître les installations de signalisation existant sur le terrain pour plusieurs projets (via des campagnes de mesures ou via des mesures topologiques).
Avec l'aide éventuelle du Design Engineer Signalisation, vous réalisez une étude préliminaire de mise à la terre, refoulement et paratonnerre nécessaire à la nouvelle installation de signalisation.
Vous faites partie de la team projet et prenez en compte les souhaits d'Infrabel dans les zones concernées
Vous vous rendez sur le terrain et évaluez si l'étude est physiquement réalisable et, si besoin, vous adaptez votre étude préliminaire pour arriver à un concept final.
Sur base de l'étude finale, vous transposez les éléments de mise à la terre pour la nouvelle installation de signalisation sur le terrain et vous dessinez vos plans dans AutoCAD.
Vous êtes capable d'identifier et de quantifier de petits travaux de construction pour des travaux de signalisation et de câblage spécifiques.


Gewenste profiel van de kandidaat:


Je hebt een professionele bachelor elektromechanica, elektriciteit, ICT of gelijkaardig
Je hebt kennis van AutoCAD en Office 365
Je bent communicatief, je neemt initiatief, je kan op natuurlijke wijze jouw studiekeuzes verantwoorden, je bent nauwkeurig in jouw uitvoering.
Je bent gedreven, je bent flexibel, je bent nieuwsgierig
Je hebt een natuurlijke drang om jezelf continu te verbeteren.
Je hebt een heel goede kennis van het nederlands of het frans en een goede kennis van de tweede landstaal


Profil recherché:

Vous êtes titulaire d'un bachelier en électromécanique, électricité, TIC ou diplôme similaire
Vous avez une connaissance d'AutoCAD et Office 365
Vous êtes communicatif.ve, vous prenez des initiatives, vous êtes capable d'argumenter de manière naturelle vos décisions, vous êtes précis.e dans vos réalisations.
Vous êtes motivé.e, flexible et curieux.se
Vous avez une tendance naturelle à vouloir vous améliorer en continu
Vous avez une très bonne connaissance du français ou du néerlandais ainsi qu'une bonne connaissance de la deuxième langue nationale