Junior Design Engineer bouwkunde/ Junior Design Engineer génie civil (M/F/X)
TUC RAIL

Junior Design Engineer bouwkunde/ Junior Design Engineer génie civil (M/F/X)

TUC RAIL
 • Full time Position
 • Brussels (Belgium)
 • Published on September 10 2021

(voir ci-dessous pour la version FR / zie hieronder voor de FR versie)

Ons Competence Center Civil & Tracks draagt bij tot de projecten door het leveren van medewerkers met kennis van en ervaring in burgerlijke bouwkunde (architectuur, beton- en staalconstructies, stabiliteit, kunstwerken, wegenis, grondwerken, bodemsanering, hydraulica, geotechniek, milieutechniek, gebouwentechniek, brandveiligheid) en spoortechnieken (spoortracés, spoormaterialen en –toestellen, bedding, spooropbouw). Verder zorgt dit team er ook voor dat de projecten geïntegreerd worden in het landschap (topografie, urbanisme, onteigeningen, nutsleidingen, visualisaties).

Voor dit Competence Center zoeken we een Design Engineer Burgerlijke Bouwkunde

Wat ga je doen?

Als Design Engineer voer je studies uit, lever je bijstand bij de uitvoering, maak je de technische aspecten van de bestekken op, teneinde ervoor te zorgen dat de op te richten of aan te passen infrastructuur voldoet aan de eisen van de klant alsook aan de van toepassing zijnde normen en specificaties.

Dit betekent dat je:

 • bruggen, viaducten, tunnels, funderingen, grondkerende constructies en technische gebouwen ontwerpt.
 • CAD Designers aanstuurt bij het opmaken van gedetailleerde plannen, bereid ben om je in te schrijven in een BIM-filosofie (Building Information Model).
 • helpt bij het opstellen van de planning en de fasering van de werken.
 • haalbare oplossingen bij problemen analyseert en zoekt rekening houdende met budget, timing en haalbaarheid in uitvoering.
 • samenwerkt met een team ingenieurs van diverse disciplines om de samenhang van het project te garanderen (integratie in omgeving, grondmechanica, hydraulica, sporen, bovenleiding, seininrichting)
 • de technische delen van de bestekken schrijft en technische bijstand verleent aan de teams op de werven.
 • aan de betrokken partijen rapporteert over de voortgang en de resultaten van het project

Wat bieden wij ?


Een unieke job in een open en communicatieve omgeving waar autonomie gestimuleerd wordt. Meewerken aan belangrijke projecten die bijdragen aan een duurzame mobiliteit voor de samenleving. Flexibiliteit met nadruk op een goede balans tussen werk en privé (glijdende uurrooster, telewerk tot de helft van de werktijd, terbeschikkingstelling van IT materiaal voor thuis), een contract van onbepaalde duur, een aantrekkelijk salaris, bonus, groeps-en hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques, voordelige tarieven voor verplaatsingen met de trein, carrièreplan met technische en niet-technische opleidingen, 20 verlofdagen en 13 compensatiedagen (bij voltijds uurrooster), etc. 


We leggen de nadruk op diversiteit in teams als meerwaarde en moedigen iedereen aan om te solliciteren ongeacht seksuele oriëntatie, geslacht, genderidentiteit, genderexpressie, handicap, …


Gewenste profiel van de kandidaat:

 • Je bent burgerlijk bouwkundig ingenieur
 • Kennis van SCIA Engineering en MSheet is een pluspunt
 • Je bent communicatief, nauwkeurig, methodisch en autonoom en ook een echte teamplayer die kan werken in een multidisciplinair team
 • Je werkt vlot met MS Office (Word, Excel, …)
 • Je hebt een zeer goede kennis van het Nederlands en een basis kennis van het frans.

------------------------------------------------------------------------------

Notre Centre de Compétence Civil & Tracks contribue aux projets en mettant à disposition des collaborateurs disposant des connaissances et expériences nécessaires en génie civil (architecture, constructions en béton et métalliques, stabilité, ouvrages d’art, voirie, terrassements, assainissement du sol, hydraulique, géotechnique, technologie environnementale, bâtiment, sécurité incendie) et techniques ferroviaires (tracés de voie, matériaux et appareils de voie, plate-forme, structure de la voie). En outre, cette équipe veille à l’intégration des projets (topographie, urbanisme, expropriations, impétrants, visualisations).

Pour ce Centre de Compétence, nous sommes à la recherche d’un.e Design Engineer Génie Civil.

Qu’allez-vous faire ?

En tant que Design Engineer, vous exécutez des études de projet, dirigez le bureau de dessin lors de l’établissement des plans, apportez votre aide lors de l’établissement du planning et du phasage des travaux, élaborez les aspects techniques des cahiers de charges et assurez l’assistance technique ou le suivi des travaux de manière à ce que l’infrastructure à mettre sur pied ou à adapter satisfasse aux exigences du client ainsi qu’aux normes et spécifications applicables.

Concrètement, vous :

 • étudiez et concevez des structures et ouvrages de génie civil tels que des ponts, viaducs, tunnels, structures de support, structures géotechniques et bâtiments techniques aux différents stades de la conception (faisabilité, avant-projet, étude).
 • guidez les CAD-designers dans l’élaboration de plans détaillés. vous êtes prêt.e à vous inscrire dans une philosophie « BIM » (Building Information Model)
 • aidez dans l’élaboration du planning et du phasage des travaux
 • analysez et cherchez des solutions réalisables aux problèmes posés en tenant compte du budget, du timing et de la faisabilité de l’exécution.
 • travaillez dans une équipe d’ingénieurs interdisciplinaire afin de garantir une cohésion entre les différentes disciplines (intégration dans l’environnement, mécanique des sols, hydraulique, projet de voie, caténaire, signalisation, …)
 • rédigez les clauses techniques des cahiers des charges et apportez une assistance technique aux équipes sur chantiers
 • rapportez aux parties prenantes l’évolution et les résultats du projet.

Notre offre

Un job unique, dans un environnement ouvert, où la communication et l’autonomie sont stimulées dans une ambiance collégiale. Vous collaborez à des projets importants en termes de mobilité durable pour toute la société. Flexibilité avec le focus sur un bon équilibre vie privée – vie professionnelle (horaires flottants, télétravail jusqu’à la moitié du temps de travail, mise à disposition de matériel informatique pour la maison), un contrat à durée indéterminée, un salaire attractif et un bonus basé sur vos performances annuelles, une assurance hospitalisation et assurance groupe, des chèques repas, des tarifs préférentiels sur vos déplacements en train, un plan de carrière accompagné de formations, 20 jours de congé et 13 jours de repos compensatoire (si prestations temps plein), etc.


La diversité au sein des équipes représente une plus-value sur laquelle nous mettons l’accent. Nous encourageons tout le monde à postuler, indépendamment de son orientation sexuelle, sexe, identité, expression de genre, handicap, …

Profil recherché

 • Vous êtes Ingénieur Civil (Master en Sciences de l’Ingénieur : Construction)
 • Des connaissance en SCIA Engineering et MSheet (ou similaire) sont un plus
 • Vous êtes communicatif.ve, rigoureux.se, méthodique et autonome Vous pouvez travailler dans une équipe multidisciplinaire et de niveaux d’études différents
 • Vous avez une bonne connaissance de MS Office (Word, Excel, …)
 • Vous avez une très bonne connaissance du français et au moins une connaissance de base du néerlandais