Expert Statistieken voor het Expertisecentrum administratieve gegevensbronnen (m/v/x)

Tijdelijk contract 12 maanden

Brussels

Gepubliceerd op 29 januari 2024

 • Contract

  Tijdelijk contract 12 maanden

 • Locatie

  Brussels

 • Startdatum

  Zo snel mogelijk

 • Opleidingsniveau

  Master-niveau of gelijkwaardig

 • Telewerken (op afstand)

  Gedeeltelijk

Werkenvoor.be illustration

Beschrijving van het bedrijf


Als medewerker van het Expertisecentrum administratieve gegevensbronnen maak je deel uit van de dienst Wetenschappelijke Ontwikkeling (WO) van de DG Analyse & Monitoring van de FOD Sociale ZekerheidEr is 1 vacante plaats.


Het Expertisecentrum administratieve gegevensbronnen is een nieuwe cel opgericht in samenwerking met de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. Zij hebben de voorbije decennia veel wetenschappelijke kennis en praktische ervaring opgebouwd inzake het ontsluiten en gebruiken van administratieve gegevens voor monitoring, beleidsvoorbereidend en -evaluerend onderzoek en willen deze kennis en ervaring bundelen in dit gemeenschappelijk expertisecentrum.


De afgelopen decennia werden administratieve gegevens steeds belangrijker als gegevensbron voor monitoring, wetenschappelijk, beleidsvoorbereidend, en -evaluerend onderzoek. Het gebruik van administratieve gegevens heeft immers belangrijke voordelen. Dit is in het bijzonder het geval voor de administratieve gegevens van de sociale sector. Zo beoogt DWH AM &SB de koppeling van sociaal-economische gegevens afkomstig van de instellingen uit de Belgische sociale zekerheid en andere openbare instellingen. Het DHW AM&SB wordt beheerd door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ).


De DG Analyse en Monitoring is verantwoordelijk voor het wetenschappelijk onderbouwen van beleidsvoorstellen en de doeltreffendheid ervan met feiten aantonen. De DG zal de drijfkracht worden van de ambitie om onze organisatie in alle geledingen ¿data-driven¿ te laten werken. Naast de financiële monitoring en consolidatie van de begroting ¿sociale bescherming¿ en de activiteiten van de Werkgroep ¿Sociale Impact Covid-19¿ zullen we in de DG ook de beleidsevaluatie verder uitbouwen en de wetenschappelijke expertise over sociale bescherming delen met partners.  


De FOD Sociale Zekerheid is, samen met de instellingen, verantwoordelijk voor de uitwerking van het socialezekerheidsbeleid, de interpretatie van de regelgeving en de toekenning van personen met een handicap. Door haar missies en acties ten behoeve van de overheidsactoren en de sociale partners draagt zij bij tot de duurzaamheid en doeltreffendheid van de socialezekerheidsstelsels. Beschrijving van de functie


Je zal inhoudelijke ondersteuning bieden aan gebruikers van overheidsdiensten die administratieve gegevensbronnen zoals de databank Datawarehouse Arbeidsmarkt en Sociale Bescherming (DWH AM&SB) voor monitoring, beleidsvoorbereiding en beleidsevaluatie gebruiken. Het DWH AM&SB beoogt de koppeling van sociaal-economische gegevens afkomstig van de instellingen uit de Belgische sociale zekerheid en andere openbare instellingen. Je zal ook, in nauwe samenwerking met de relevante partners, bijdragen aan de verdere ontwikkeling en ontsluiting van administratieve gegevensbronnen.


Activiteiten en taken:


 • Je coördineert je activiteiten binnen het expertisecentrum in nauwe samenwerking met collega's van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD WASO).
 • Je adviseert gebruikers van overheidsdiensten die administratieve gegevensbronnen zoals de databank Datawarehouse Arbeidsmarkt en Sociale Bescherming (DWH AM&SB) voor monitoring, beleidsvoorbereiding en beleidsevaluatie gebruiken.
 • Je ontwikkelt nieuwe toepassingen en nieuwe variabelen in lijn met de noden van de onze FOD Sociale Zekerheid en andere gebruikers, in lijn met de wetenschappelijke inzichten ter zake.
 • Je adviseert omtrent de integratie van nieuwe gegevensbronnen in het DWH AM&SB.
 • In nauwe samenwerking met de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ) draag je bij tot het wetenschappelijk verantwoord documenteren van variabelen en toepassingen van het DWH AM&SB.
 • Je stuurt in overleg met de KSZ en andere partners de wetenschappelijke ontwikkeling van het DWH AM&SB aan.
 • Je verkent de mogelijkheden van nog te ontsluiten administratieve gegevens.
 • Je ondersteunt gebruikers van administratieve gegevens binnen onze organisatie.
 • Je behandelt, interpreteert en analyseert de verzamelde gegevens om daar observaties, tendensen of besluiten te kunnen uit trekken.
 • Je controleert statistische informatie/gegevensbestanden/rapporten die opgeleverd worden.
 • Je ontwikkelt bijkomende statistieken.
 • Je organiseert en beheert statistische informatie om op een efficiënte manier volledige en juiste informatie te kunnen verschaffen.
 • Je maakt begeleidende teksten op bij de afgeleverde statistieken.
 • Je werkt samen met experten en statistici van andere organisaties.
 • Je draagt bij aan de activiteiten van de DG Analyse & Monitoring van onze organisatie.

 


Jouw profiel


 • Je hebt een diploma van master in het domein economie (b.v. economische wetenschappen, de toegepaste economische wetenschappen of handelswetenschappen, management, beleidseconomie...) 
 • Je beschikt over de inzet en de ambitie om resultaten te boeken
 • Je hebt een grondige kennis van statistische methoden inzake gegevensverzameling, -verwerking, en - consolidatie
 • Je hebt een grondige kennis van administratieve data die gebruikt wordt voor analyse en monitoring.


Niet vereist, wel een troef


 • Je hebt kennis van administratieve data die gebruikt wordt voor analyse en monitoring.
 • Je hebt kennis van de gegevensbronnen van de sociale zekerheid.
 • Je hebt kennis van SAS.Voordelen van de betrekking


Loon


Minimum aanvangswedde: € 44.633,01 (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden. 


Voordelen


We bieden jou een boeiende job met impact op mens en maatschappij, met tal van voordelen:


Goede balans tussen werk en privé


 • glijdende werkuren in een 38-uren week.
 • mogelijkheid om eventuele overuren in recup op te nemen
 • mogelijkheid tot telewerk
 • 26 dagen verlof en vrij tussen Kerst en Nieuwjaar
 • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer.


Talrijke ontwikkelingsmogelijkhedenFinanciële voordelen


 • mogelijkheid tot het krijgen van een tweetaligheidspremie
 • voordelige hospitalisatieverzekering
 • aanvullend pensioenplan (tweede pijler)
 • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • mogelijkheid om maaltijdcheques te krijgen
 • mogelijkheid tot het krijgen van een telewerkpremie
 • mogelijkheid om een fietsvergoeding te krijgen
 • voordelen en interessante aanbiedingen via Benefits@Work
 • allerlei sociale voordelen
 • beschikken over een gsm en laptop, tussenkomst in de gsm-kosten
 • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen.


Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op de website van BOSA.

Uiterste sollicitatiedatum

Niet verstrekt

Jobdomeinen

Statistiek, Data-analyse & Toegepaste Wiskunde

Meer informatie over het bedrijf

Werkenvoor.be logo

Werkenvoor.be

We zijn de toegansgpoort tot jobs bij de federale overheid