Controleur - LCE Antwerpen (m/v/x)

Tijdelijk contract 12 tot 48 maanden

Antwerp

Werkenvoor.be

Organisatie / Vereniging/ PubliekOverheid / Onderwijs

Gepubliceerd op 21 februari 2024

 • Contract

  Tijdelijk contract 12 tot 48 maanden

 • Locatie

  Antwerp

 • Startdatum

  Zo snel mogelijk

 • Opleidingsniveau

  Bachelor-niveau of gelijkwaardig

 • Telewerken (op afstand)

  Telewerken niet mogelijk

Werkenvoor.be illustration

Beschrijving van het bedrijf


Er zijn 4 plaatsen als controleur bij de Lokale Controle-eenheid (LCE) Antwerpen (Italiëlei 4 bus 18, 2000 Antwerpen) van het Directoraat-generaal Controle van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV). • 2 plaatsen als controleur primaire sector, waarvan 1 bij de afdeling 'Dierlijke productie' en 1 bij de afdeling 'Plantaardige productie' 
 • 1 plaats als controleur transformatie
 • 1 plaats als controleur distributie


Indien je deel uitmaakt van de laureaten die niet onmiddellijk in dienst kunnen treden, wordt je naam opgenomen in een lijst van geslaagden waaruit we kunnen putten zodra er opnieuw een plaats vrijkomt voor deze functie binnen dezelfde dienst of in één van de andere Nederlandstalige LCE's of GCP's (grenscontroleposten).

Binnen het hoofdbestuur en in elke LCE werden drie diensten opgericht op basis van een indeling van alle operatoren actief in de voedselketen naargelang hun activiteit en hun autocontrolesysteem. De drie diensten of sectoren zijn:  • de sector primaire productie: bestaande uit de plantaardige en de dierlijke sector (controles op landbouwbedrijven met productiedieren, bemonsteringen van zuivelproducten, eieren en dierenvoeding, controles in slachthuizen, controles op planten en plantaardige producten,...)
 • de sector transformatie (uitvoeren van inspecties op vlees, vis, levensmiddelenbedrijven voor zowel dierlijke als plantaardige verwerking en diervoeders, meststoffen en pesticiden,...)
 • de sector distributie (controles in o.a. bakkerijen, beenhouwerijen, kleinhandel, groothandel en horeca op zowel hygiëne, traceerbaarheid, meldingsplicht,...)


Het FAVV heeft als belangrijkste opdrachten: 


 • de controle, het onderzoek en de keuring van voedselproducten en hun grondstoffen in alle stadia van de voedselketen
 • de controle en de keuring van de productie, de verwerking, de bewaring, het vervoer, de handel, de in- en uitvoer van de voedselproducten en hun grondstoffen, alsook van de plaatsen waar die verrichtingen plaatsvinden
 • het verlenen van erkenningen en toelatingen om bepaalde activiteiten in de voedselketen uit te oefenen
 • de integratie en de uitwerking van traceer- en identificatiesystemen van de voedselproducten en hun grondstoffen in de voedselketen en de controle erop
 • de communicatie met de sectoren en met de consumenten


Om die verschillende opdrachten uit te voeren steunt het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen op de Gedelegeerd bestuurder, zijn stafdiensten en 4 directoraten-generaal: DG Controlebeleid, DG Algemene diensten, DG Controle en DG Laboratoria.

 


Beschrijving van de functie


GOED DAT JIJ ER BENT! Als controleur ben je onmisbaar voor het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) en vorm je een belangrijke meerwaarde voor onze samenleving. Samen met jou streven we naar een zo veilig mogelijke voedselketen in België. 


Van bij de start van de functie ondersteunen we jou met een stevig opleidingspakket. Je doorloopt een opleidings- en certificatieparcours dat specifiek is voor de functie van controleur. 


Als controleur zal je...


 • het merendeel van je tijd spenderen bij operatoren voor het uitvoeren van onaangekondigde controles (hygiënecontroles, identificatie- en traceerbaarheidscontroles, afleveren van certificaten, toelatingen en erkenningen);
 • controles uitvoeren aan de hand van checklists;
 • monsters nemen en analyseresultaten interpreteren;
 • aan operatoren in de voedselketen meedelen wat je bevindingen zijn;
 • maatregelen nemen indien nodig. Je geeft waarschuwingen, stelt processen-verbaal op, neemt goederen in beslag en je neemt maatregelen die kunnen leiden tot een sluiting van de inrichting. Maatregelen nemen is niet altijd evident. Daarom is het belangrijk dat je assertief bent;
 • instaan voor de administratie die volgt op de controle (opstellen van controleverslagen, klasseringen, verslaggevingen). Je besteedt 40% van je tijd aan administratie;
 • in het kader van het controleplan autonoom je activiteiten organiseren. Je zal deze controles meestal alleen uitoefenen.


Aangezien niet alle controles tijdens de werkuren kunnen plaatsvinden, kan het gebeuren dat je soms 's avonds of in het weekend controles uitvoert.


Je bent dagelijks de baan op dus het gebruik van een eigen wagen en het bezitten van een rijbewijs B zijn relevant voor deze functie. 


Lees hier de getuigenissen van je toekomstige collega's.Jouw profiel


Je hebt een wetenschappelijk bachelorsdiploma of je bent laatstejaarsstudent in één van de volgende afdelingen: 


 • Chemie, biologie, biochemie of biotechnologie
 • Landbouwkunde, bio-ingenieurswetenschappen
 • Milieuzorg
 • Geneeskunde
 • Diergeneeskunde
 • Voedings- en dieetkunde
 • Biomedische en farmaceutische wetenschappen
 • Medische laboratoriumtechnologie
 • Verpleegkunde of vroedkunde.

Aangezien je binnen deze functie maatregelen zal opleggen aan operatoren is het belangrijk dat je assertief bent.

De functie vereist regelmatig verplaatsingen. Een eigen wagen en een rijbewijs zijn relevant voor de uitvoering van de taken van een controleur.Voordelen van de betrekking


Contract en graad

Je wordt aangeworven via een contract van bepaalde duur van 1 jaar (mits goede evaluatie verlengbaar) als technisch deskundige (niveau B - houder van een bachelorsdiploma) met de bijhorende weddeschaal.


Loon


Minimum aanvangswedde: 34.278,48 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Een maandelijkse onkostenvoorziening tot max. 305,98 EUR (aangepast aan de huidige index) wordt voorzien.


Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden. 


Voordelen


We bieden jou een boeiende job met impact op mens en maatschappij, met tal van voordelen:


 • een goede balans tussen werk en privé: glijdende uren in een 38 of 40-uren werkweek (zonder prikkloksysteem) met 12 dagen compensatieverlof per jaar als je kiest voor de tweede optie (bij volledige prestaties)
 • een kilometervergoeding voor gereden km's binnen de tewerkgestelde lokale controle eenheid (0,4269 €/km) en omniumverzekering tijdens dienstverplaatsingen
 • tussenkomst voor je mobiele communicatie en voordelige tarieven voor privégebruik
 • beschikken over een laptop en tussenkomst in de kosten van jouw internetverbinding
 • minimaal 26 dagen verlof per jaar (bijkomende verlofdagen volgens leeftijd)
 • verlof tussen Kerstmis en Nieuwjaar
 • mogelijkheid om je aan te sluiten bij een hospitalisatieverzekering aan voordelige voorwaarden
 • een uitgebreid opleidings -en leeraanbod (te volgen tijdens de werkuren)
 • uitgebreide loopbaankansen
 • professionele ervaring, nuttig voor deze functie, kan gevaloriseerd worden
 • allerlei sociale voordelen (geboortegeschenk, sinterklaascadeau voor kinderen jonger dan 18 jaar, huwelijks- of samenwoningsgeschenk,...)
 • aanvullend pensioenplan (tweede pijler)
 • voordelen en interessante aanbiedingen via Benefits@Work.


Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen,...) en voordelen over werken bij de federale overheid op de website van BOSA.

Uiterste sollicitatiedatum

Niet verstrekt

Jobdomeinen

Scheikunde & Processen

Meer informatie over het bedrijf

Werkenvoor.be logo

Werkenvoor.be

We zijn de toegansgpoort tot jobs bij de federale overheid