Controleur Economische Inspectie - Regio Gent M/V/X

Vast contract

Brussels

Werkenvoor.be

Organisatie / Vereniging/ PubliekOverheid / Onderwijs

Gepubliceerd op 7 februari 2024

 • Contract

  Vast contract

 • Locatie

  Brussels

 • Startdatum

  Zo snel mogelijk

 • Opleidingsniveau

  Bachelor-niveau of gelijkwaardig

 • Telewerken (op afstand)

  Gedeeltelijk

Werkenvoor.be illustration

Beschrijving van het bedrijf


PAS OP ! Je kan solliciteren vanaf 8/02/2024 via werkenvoor.be.


Er is 1 vacature bij de regionale controledirectie Oost- en West-Vlaanderen van de Algemene Directie Economische Inspectie van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie (Koning Albert II-laan 16 te Brussel), meer bepaald voor de zone Gent.

De Algemene Directie Economische Inspectie beschermt de rechten van consumenten en ondernemingen door op informatieve, preventieve en repressieve wijze in te grijpen in het kader van de economische wet- en regelgeving.


Zij is met name verantwoordelijk voor het toezicht op de naleving van een hele reeks economische reglementeringen, waaronder, maar niet beperkt tot, de volgende:


 • Boeken VI en XV van het Wetboek van economisch recht.


De FOD Economie voorziet de hefbomen voor een competitieve, goedwerkende en duurzame econo­mie en ondersteunt de economische groei van ons land. De FOD neemt deel aan het economisch beleid en werkt mee aan het vastleggen van een modern wettelijk kader voor de Belgische economie, rekening houdend met de institutionele, Europese en internationale context. De bescherming van de consument­en en de ondernemingen, met specifieke aandacht voor de kmo's, staat hierbij centraal.


Om zijn beleidsdomeinen op een efficiënte manier uit te voeren, heeft de FOD Economie zich een duidelijke missie en visie vooropgesteld. Bovendien waakt de FOD Economie er over om een aantal sterke waarden te respecteren bij zijn dagelijkse werkzaamheden ten dienste van ondernemingen en consumenten. Zo tracht de FOD Economie een professionele, klantgerichte organisatie te zijn die samenwerking en respect hoog in het vaandel draagt.Beschrijving van de functie


Spreekt het jou aan om de spelregels van de economie te handhaven en de rechten voor consumenten en ondernemingen te beschermen? Schrikt terreinwerk je niet af? Lees dan snel verder want de Algemene Directie Economische Inspectie is op zoek naar een controleur voor de regionale controledirectie met werkgebied zone Gent.


Als regionaal controleur word je opgeleid voor de controle van en het toezicht op de toepassing van de economische wetgeving en reglementering waarvoor de Algemene Directie Economische Inspectie bevoegd is.

 

Een greep uit het takenpakket:


 • Je plant, organiseert en voert inspectieopdrachten uit bij ondernemingen en controleert of er inbreuken zijn op de geldende regelgeving.
 • Om inbreuken te reguleren, informeer en adviseer je (preventief of repressief) economische actoren mondeling en schriftelijk onder begeleiding van een inspecteur en/of inspecteur-directeur.
 • Er wordt van je verwacht om deze taken administratief op te volgen (voorbereiding van PV's, onderzoeksverslagen, actualisering van administratieve informatie,...).
 • Aangezien de functie van controleur vaak gepaard gaat met verplaatsingen, is het aangewezen om over een rijbewijs en een persoonlijk voertuig beschikken.

 


Jouw profiel

 • Je beschikt over een bachelordiploma
 • Je hebt interesse in economische wetgeving en reglementering
 • Je beschikt over goede mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden en bent gemotiveerd
 • Een volledige beschrijving van de deelnemingsvoorwaarden en het functieprofiel kan je terugvinden in de functiebeschrijving.


Niet vereist, wel een troef


 • Een goed begrip van het strafrecht en de strafrechtprocedure vormt een pluspunt.
 • Je beschikt over een geldig rijbewijs B en een persoonlijk voertuig.


Voordelen van de betrekking


Statuut en Graad


Je wordt aangeworven als Technisch deskundige (niveau B) met de bijhorende weddeschaal B1


Loon


Minimum aanvangswedde: € 34. 278,48 (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden. 


Voordelen


We bieden jou een boeiende job met impact op mens en maatschappij, met tal van voordelen:


 • Goede balans tussen werk en privé
 • glijdende werkuren in een 38-uren week
 • mogelijkheid om eventuele overuren in recup op te nemen
 • mogelijkheid tot telewerk
 • 31 dagen verlof en vrij tussen Kerst en Nieuwjaar
 • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • Talrijke ontwikkelingsmogelijkheden
 • uitgebreid opleidings- en leeraanbod (te volgen tijdens de werkuren)
 • uitgebreide loopbaankansen
 • Financiële voordelen
 • mogelijkheid tot het krijgen van een forfaitaire verblijfsvergoeding
 • mogelijkheid tot het krijgen van een tweetaligheidspremie
 • volledige verzekering voor verplaatsingen met eigen wagen
 • kilometervergoeding in geval van werkgerelateerde verplaatsingen met de eigen wagen (quota)
 • voordelige hospitalisatieverzekering
 • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • mogelijkheid om een fietsvergoeding te krijgen
 • voordelen en interessante aanbiedingen via Benefits@Work
 • allerlei sociale voordelen
 • beschikken over een laptop
 • mogelijkheid om eerdere werkervaring te laten valoriseren als geldelijke anciënniteit
 • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen.


Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op de website van BOSA.


 

Uiterste sollicitatiedatum

Niet verstrekt

Jobdomeinen

Economie

Meer informatie over het bedrijf

Werkenvoor.be logo

Werkenvoor.be

We zijn de toegansgpoort tot jobs bij de federale overheid