Inspecteur Dierenarts (m/v/x)

Tijdelijk contract 12 maanden

Belgium

Werkenvoor.be

Organisatie / Vereniging/ PubliekOverheid / Onderwijs

Gepubliceerd op 19 februari 2024

 • Contract

  Tijdelijk contract 12 maanden

 • Locatie

  Belgium

 • Startdatum

  Zo snel mogelijk

 • Opleidingsniveau

  Master-niveau of gelijkwaardig

 • Telewerken (op afstand)

  Telewerken niet mogelijk

Werkenvoor.be illustration

Wat is jouw missie?


Er zijn 5 plaatsen als Inspecteur Dierenarts bij volgende GCP's en LCE's van het Directoraat-Generaal Controle van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV).
Indien je deel uitmaakt van de laureaten die niet onmiddellijk in dienst kunnen treden, wordt je naam opgenomen in een lijst van geslaagden waaruit we kunnen putten zodra er opnieuw een plaats vrijkomt voor deze functie binnen dezelfde dienst of in één van de andere Nederlandstalige LCE's of GCP's.


Binnen het hoofdbestuur en in elke LCE werden drie diensten opgericht op basis van een indeling van alle operatoren actief in de voedselketen naargelang hun activiteit en hun autocontrolesysteem. De drie diensten of sectoren zijn: 
 • de sector primaire productie: bestaande uit de plantaardige en de dierlijke sector (controles op landbouwbedrijven met productiedieren, bemonsteringen van zuivelproducten, eieren en dierenvoeding, controles in slachthuizen, controles op planten en plantaardige producten,...)
 • de sector transformatie (uitvoeren van inspecties op vlees, vis, levensmiddelenbedrijven voor zowel dierlijke als plantaardige verwerking en diervoeders, meststoffen en pesticiden,...)
 • de sector distributie (controles in o.a. bakkerijen, beenhouwerijen, kleinhandel, groothandel en horeca op zowel hygiëne, traceerbaarheid, meldingsplicht,...).


Het FAVV heeft als belangrijkste opdrachten:  • de controle, het onderzoek en de keuring van voedselproducten en hun grondstoffen in alle stadia van de voedselketen
 • de controle en de keuring van de productie, de verwerking, de bewaring, het vervoer, de handel, de in- en uitvoer van de voedselproducten en hun grondstoffen, alsook van de plaatsen waar die verrichtingen plaatsvinden
 • het verlenen van erkenningen en toelatingen om bepaalde activiteiten in de voedselketen uit te oefenen
 • de integratie en de uitwerking van traceer- en identificatiesystemen van de voedselproducten en hun grondstoffen in de voedselketen en de controle erop
 • de communicatie met de sectoren en met de consumenten.


Om die verschillende opdrachten uit te voeren steunt het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen op de Gedelegeerd bestuurder, zijn stafdiensten en 4 directoraten-generaal: DG Controlebeleid, DG Algemene diensten, DG Controle en DG Laboratoria.Je functie?

Als Inspecteur Dierenarts op de Grenscontrolepost (GCP) ben je verantwoordelijk voor de invoercontroles. Het gaat om verplichte controles op goederen, planten en/of dieren uit derde landen (= landen die niet tot de Europese Unie behoren) waarbij je na gaat of de nationale en Europese wetgeving wordt gerespecteerd.


Als Inspecteur Dierenarts in de Lokale Controle-Eenheid (LCE) ben je verantwoordelijk voor de controles bij operatoren in de LCE in het kader van de bevoegdheid van het FAVV inzake voedselveiligheid en diergezondheid.

Of je nu tewerkgesteld wordt als Inspecteur Dierenarts in de GCP of de LCE, zijn volgende zaken belangrijk: • Flexibel je agenda kunnen inplannen. Voor bepaalde controles kan het nodig zijn om buiten de kantooruren te werken, inclusief 's avonds of in het weekend, aangezien niet alle controles tijdens de reguliere werkuren kunnen plaatsvinden
 • Je zal je taken meestal alleen uitvoeren. Het is dus belangrijk dat je zelfstandig kan werken
 • Deel uitmaken van een hecht team. Je collega's zijn er steeds om je te adviseren en indien nodig te ondersteunen
 • Beschikken over sterke communicatieve vaardigheden. Een goede communicatie is niet enkel belangrijk binnen je team maar ook bij het uitvoeren van je controletaken. Bij het beëindigen van de controle zal je op een correcte en duidelijke manier aan de operatoren meedelen wat jouw bevindingen zijn
 • Voldoende assertief zijn. Je zal volgend op een controle eventueel maatregelen nemen zoals waarschuwingen, processen-verbaal of administratieve maatregelen. Deze maatregelen kunnen een sterke impact hebben op de operator. Maatregelen nemen is geen evidentie, daarom is het belangrijk dat je weerbaar bent
 • Je constant kunnen bijscholen. Het FAVV geeft je de kans om voortdurend je kennis over wetgeving en andere relevante topics bij te schaven door een ruim aanbod aan opleidingen aan te bieden.


Je bent dagelijks de baan op dus het gebruik van een eigen wagen en het bezitten van een rijbewijs B zijn relevant voor deze functie. Wie zoeken we?

 • Je hebt een diploma master in diergeneeskunde.
 • Aangezien je binnen deze functie maatregelen zal opleggen aan operatoren is het belangrijk dat je assertief bent.
 • De functie vereist regelmatig verplaatsingen. Een eigen wagen en een rijbewijs zijn een must.


Technische competenties • Je beschikt over een goed begrip van de principes en de basisbegrippen van de controle en het beheer van de voedselketen: traceerbaarheid, meldingsplicht, autocontrole.
 • Je hebt een goede algemene kennis van de regelgeving in verband met levensmiddelen van dierlijke oorsprong (vis en vlees), levende dieren en hun gezondheid.
 • Je beschikt over goede mondelinge communicatievaardigheden.Wat bieden we aan?

Contract en graad

Je wordt aangeworven via een contract van bepaalde duur van 1 jaar (mits goede evaluatie verlengbaar) als attaché (niveau A - houder van een masterdiploma) met de bijhorende weddeschaal.


Loon

Minimum aanvangswedde: 44.633,01 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Een maandelijkse onkostenvoorziening tot max. 299,98 EUR (bedrag reeds aangepast aan de huidige index) wordt voorzien.

Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden.  • Een inhoudelijk interessante en zinvolle job waar je iedere dag bijdraagt aan een veilige voedselketen 
 • Een goede balans tussen werk en privé: glijdende uren in een 38 of 40-uren werkweek (zonder prikkloksysteem) met 12 dagen compensatieverlof per jaar als je kiest voor de tweede optie (bij volledige prestaties)
 • Een kilometervergoeding voor gereden km's binnen de tewerkgestelde lokale controle eenheid (0,42014 €/km) en omniumverzekering tijdens dienstverplaatsingen
 • Tussenkomst voor je mobiele communicatie en voordelige tarieven voor privégebruik
 • Beschikken over een laptop en tussenkomst in de kosten van jouw internetverbinding
 • Minimaal 26 dagen verlof per jaar (bijkomende verlofdagen volgens leeftijd)
 • Verlof tussen Kerstmis en Nieuwjaar
 • Mogelijkheid om je aan te sluiten bij een hospitalisatieverzekering aan voordelige voorwaarden
 • Een uitgebreid opleidings -en leeraanbod (te volgen tijdens de werkuren)
 • Uitgebreide loopbaankansen
 • Professionele ervaring, nuttig voor deze functie, kan gevaloriseerd worden
 • Allerlei sociale voordelen (geboortegeschenk, sinterklaascadeau voor kinderen jonger dan 18 jaar, huwelijks of samenwoningsgeschenk,...)
 • Aanvullend pensioenplan (tweede pijler)


Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op de website van BOSA.

Uiterste sollicitatiedatum

Niet verstrekt

Jobdomeinen

Sociale dienstverlening

Meer informatie over het bedrijf

Werkenvoor.be logo

Werkenvoor.be

We zijn de toegansgpoort tot jobs bij de federale overheid