Junior Project Leader, Brussels (M/V/X)

Vast contract

Belgium

TUC RAIL

Groot bedrijf1K werknemersTechniek

Gepubliceerd op 22 november 2023

 • Contract

  Vast contract

 • Locatie

  Belgium

 • Startdatum

  Zo snel mogelijk

 • Opleidingsniveau

  Master-niveau of gelijkwaardig

 • Telewerken (op afstand)

  Gedeeltelijk

Wil jij als Project Leader (MV/X) aan de ambitieuze projecten van TUC RAIL meewerken?


Voor ons Competence Center Project Delivery zoeken we een Project Leader om verschillende projecten voornamelijk in de regio Brussel te beheren.


Wat ga je doen?

Als Project Leader rapporteer je aan de Program Manager (verantwoordelijk voor een programma dat bestaat uit een reeks projecten). Je ondersteunt de Program Manager in de operationele taken van het programmamanagement en je leidt zelf verschillende projecten.


Dit vertaalt zich in de volgende verantwoordelijkheden:


 • het ondersteunen van de Program Managers bij het dagelijks beheer van het programma ten einde te beantwoorden aan de behoeften en de verwachtingen van de klant en de stakeholders
 • het beheren van de projecten, inclusief scope, budget, planning en middelen
 • het coördineren van een intern multitechnisch team (inbegrepen de nodige technische deskundigen) om de gewenste resultaten te bereiken
 • het beheren van de relaties met klanten en derden zoals gewesten, gemeenten, omwonenden en diverse partners
 • de coördinatie en het beheer van haalbaarheidsstudies, vergunningsaanvragen en aanbestedingsdocumenten
 • het leiden van interne en externe coördinatievergaderingen
 • ...


Profiel

 • Je bent ingenieur (burgerlijk, industrieel, ...)
 • Ervaring in Project Management (onder andere grote projecten in bouwkunde, spoorwegen of geassimileerd) is belangrijk
 • Je vindt het leuk om een team te leiden, taken en medewerkers te coördineren
 • Je bent communicatief, nauwkeurig, methodisch en autonoom
 • Je bent een echte teamplayer
 • Je werkt vlot met MS Office (Word, Excel, Powerpoint)
 • Je hebt een perfecte beheersing van het Nederlands en een goede kennis van het Frans.


Wat bieden wij jou?

Bij TUC RAIL werk je voor de boeiende en groeiende wereld van de spoorwegen.

Je bevindt je in een unieke job in een open en communicatieve omgeving waar autonomie gestimuleerd wordt. Meewerken aan belangrijke projecten die bijdragen aan een duurzame mobiliteit voor de samenleving. 


Flexibiliteit met nadruk op een goede balans tussen werk en privé (glijdend uurrooster, telewerk tot 3 dagen per week, terbeschikkingstelling van IT materiaal voor thuis), een contract van onbepaalde duur, een aantrekkelijk salaris, bedrijfswagen met kaart (afhankelijk van je niveau ervaring), bonus, groeps-en hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques, carrièreplan met technische en niet-technische opleidingen, 20 verlofdagen en 13 compensatiedagen (bij voltijds uurrooster), etc.


We leggen de nadruk op diversiteit in teams als meerwaarde en moedigen iedereen aan om te solliciteren ongeacht seksuele oriëntatie, geslacht, genderidentiteit, genderexpressie, handicap, …


Heb je interesse of wil je gewoon meer informatie? Neem contact met ons op.

--------------------------------------------------------------------------------------

Notre Centre de Compétences Project Delivery cherche un.e Project Leader afin de diriger plusieurs projets en Wallonie principalement. 


Que feras-tu ?

En tant que Project Leader, tu rapporteras au Program Manager (responsable d’un programme lui-même constitué d’un ensemble de projets). Tu soutiendras le Program Manager dans les tâches opérationnelles de la gestion du programme et tu dirigeras plusieurs projets.


Cela se traduit par les responsabilités suivantes :


 • Soutenir le Program Manager dans la gestion quotidienne du programme afin de répondre aux besoins et aux attentes du client et des parties prenantes
 • Diriger les projets, notamment le scope, le budget, le planning et les ressources
 • Coordonner une équipe interne multi-techniques (comprenant les experts techniques nécessaires) afin d’aboutir aux résultats
 • Gérer les relations avec les clients et les tiers tels que les Régions, les communes, les riverains et les différents partenaires
 • Coordonner et gérer les études de faisabilité, les demandes de permis et les dossiers d'appel d'offres
 • Diriger des réunions de coordination interne et externe


Profil recherché

 • Tu es ingénieur.e (civil.e, industriel.le, …)
 • Une expérience dans la gestion de projets (notamment de grands projets de construction, ferroviaires ou assimilés) est importante
 • Tu aimes mener une équipe, coordonner des tâches et des collaborateurs
 • Tu es communicatif.ve, précis.e, méthodique et autonome
 • Tu as un véritable esprit d'équipe
 • Tu maîtrises MS Office (Word, Excel, Powerpoint)
 • Tu maîtrises parfaitement le néerlandais et tu as une bonne connaissance du français. La connaissance de l'anglais est un atout.


Ce que nous vous offrons

Chez TUC RAIL, tu travailles pour le monde des chemins de fer, secteur passionnant et en pleine croissance.

Tu te retrouveras dans un job unique, dans un environnement ouvert, où la communication et l’autonomie sont stimulées dans une ambiance collégiale. Tu collabores à des projets importants en termes de mobilité durable pour toute la société. 


Flexibilité avec le focus sur un bon équilibre vie privée – vie professionnelle (horaires flottants, télétravail jusqu’à 3 jours par semaine, mise à disposition de matériel informatique pour la maison), un contrat à durée indéterminée, un salaire attractif et un bonus basé sur tes performances annuelles, une voiture de société + carte (en fonction de ton niveau d'expérience), une assurance hospitalisation et assurance groupe, des chèques repas, un plan de carrière accompagné de formations, 20 jours de congé et 13 jours de repos compensatoire (si prestations temps plein), etc. 


La diversité au sein des équipes représente une plus-value sur laquelle nous mettons l’accent. Nous encourageons tout le monde à postuler, indépendamment de son orientation sexuelle, sexe, identité, expression de genre, handicap, … 


Intéressé.e ou juste besoin de plus d'informations? Contactez-nous.

Uiterste sollicitatiedatum

Niet verstrekt

Jobdomeinen

Civiele Techniek & Structuren

Meer informatie over het bedrijf

TUC RAIL logo

TUC RAIL

Ingenieursbureau gespecialiseerd in spoorweginfrastructuur