Styrelsen For Forsyningssikkerhed

The Danish Critical Supply Agency is the Danish State’s competency centre for security of supply.

Virksomhedsstørrelse

Forening / Offentlig institution / Laboratorium / Velgørenhed


Sektor

Offentlig / uddannelse


Lokation

Birkerød

Hvem er Styrelsen For Forsyningssikkerhed?

Camilla Mette Rasmus

Vi sætter retningen for statens arbejde med forsyningssikkerhed i årene frem, så det danske samfund bliver mere robust over for fremtidige kriser.

I samarbejde med andre aktører forebygger vi mangel på kritiske ressourcer i samfundet.


Styrelsen For Forsyningssikkerhed-universet!

 • Oprindelsesår

  2020

 • Kønsfordeling

  40%

  60%

 • Gennemsnitsalder

  39 år

 • Værdier

  Vi styrker Danmarks forsyningssikkerhed