Administrations- og Servicestyrelsen

Vi sørger for rammen

Virksomhedsstørrelse

Stor virksomhed


Sektor

Offentlig / uddannelse


Lokation

Herning og Høje Taastrup

Hvem er Administrations- og Servicestyrelsen?

Samarbejde

HØR VORES DIREKTØR PRÆSENTERE ADMINISTRATIONS- OG SERVICESTYRELSEN OG VORES KERNEOPGAVER HER

UNDERSTØT EN STOR KONCERN

Skatteministeriets koncern udvikler sig i disse år. Der er brug for gode folk i hele landet, og dem har vi ansvar for at rekruttere og sætte rammer for. Vi understøtter hele koncernen med vores højt specialiserede fagligheder fra HR juristerne til økonomerne, fra arkitekterne til udviklingskonsulenterne. Vi er ansvarlige for at få dygtige mennesker ombord på en god måde og sikre ordentlige forhold for medarbejdernes arbejdsliv. Vi bidrager til at styrke den samlede skattekoncern ved at sikre, at vi på tværs af styrelserne har de bedste forudsætninger.

SKAB VÆRDI FOR ANDRE
Vi går mere end almindeligt op i at skabe værdi for andre. For os handler det om, at vores kolleger får større arbejdsglæde og bedre kan gøre en forskel med deres arbejde, når vi er en del af ligningen. Vi styrker koncernen ved at levere den faglige service og administrative hjælp, styrelserne har brug for. Vi opbygger stærke relationer på tværs, er proaktive og gode til at finde løsninger.

ARBEJD I ET TVÆRFAGLIGT MILJØ
I vores optik er samarbejde nøglen til at lykkes. Vi løser problemer sammen og betragter Administrations og Servicestyrelsen som et samlet hold af faglige specialister på alle felter. Vi er hinandens bedste sparringspartnere og ved, at vi kun lykkes, når vi arbejder tæt sammen. Vi er drevet af fælles mål og opfatter vores arbejdskultur som fagligt stærk, e ff ektiv og uformel.
Det er let at blive en del af vores fællesskab.


FÅ ANSVAR FRA START
Kernen i vores arbejde er at få mennesker til at trives og yde deres bedste. Derfor har vi selv vide rammer for at udvikle os, skærpe vores faglighed og blive dygtigere. Hos Administrations og Servicestyrelsen får du hurtigt ansvar for og ind fl ydelse på dit eget arbejde. Du udvikler dig og udbygger hele tiden din faglige værktøjskasse. Alt hos os handler om at sørge for rammen for, at vores kolleger i hele forvaltningen kan lykkes med at gøre en forskel.

Velkommen til Administrations og Servicestyrelsen - vi sørger for rammen.

Hvordan er det at arbejde hos Administrations- og Servicestyrelsen?

FAQ - JobTeaser stiller spørgsmålene for dig

 • Hvad er det, der gør, at jeres virksomhed er et fantastisk sted at arbejde for nyuddannede?

  Vi er vant til at ansætte studerende og nyuddannede. Vi ved, at du kommer med ny viden, og at du kan tilføje nye perspektiver. Det værdsætter vi. Vores håb er, at vi kan fastholde dig i din videre karriere – enten hos os eller i en af vores andre styrelser.

 • Er det muligt at få fuldtidsjob efter at have været studentermedhjælper eller afsluttet praktikforløb?

  Det giver dig en stor fordel i din videre jobsøgning, hvis du har været studentermedhjælper eller afsluttet praktikforløb. Det giver dig nogle faglige kompetencer, som gør dit CV ekstra attraktivt. Når vi ansætter stud. medhjælpere og praktikanter er det med henblik på at skabe fremtidige karriere.

 • Kan studerende og nyuddannede arbejde hjemmefra?

  I Administrations- og Servicestyrelsen praktiserer vi en fleksibel tilgang til arbejde, som muliggør hjemme- og distancearbejde. Dette aftales nærmere med kolleger og nærmeste leder.

 • Er der tidpunkter på året, hvor jeres virksomhed har særligt travlt i forbindelse med rekruttering?

  Der er flere løbende rekrutteringsperioder i gennem af året.

Administrations- og Servicestyrelsen-universet!

 • Værdier

  Samarbejde • Ansvarlighed • Faglighed • Udsyn