Administrations- og Servicestyrelsen

Vi sørger for rammen

Virksomhedsstørrelse

Stor virksomhed


Sektor

Offentlig / uddannelse


Lokation

Herning og Høje Taastrup

Hvem er Administrations- og Servicestyrelsen?

Samarbejde

HØR VORES DIREKTØR PRÆSENTERE ADMINISTRATIONS- OG SERVICESTYRELSEN OG VORES KERNEOPGAVER HER

UNDERSTØT EN STOR KONCERN

Skatteministeriets koncern udvikler sig i disse år. Der er brug for gode folk i hele landet, og dem har vi ansvar for at rekruttere og sætte rammer for. Vi understøtter hele koncernen med vores højt specialiserede fagligheder fra HR juristerne til økonomerne, fra arkitekterne til udviklingskonsulenterne. Vi er ansvarlige for at få dygtige mennesker ombord på en god måde og sikre ordentlige forhold for medarbejdernes arbejdsliv. Vi bidrager til at styrke den samlede skattekoncern ved at sikre, at vi på tværs af styrelserne har de bedste forudsætninger.

SKAB VÆRDI FOR ANDRE
Vi går mere end almindeligt op i at skabe værdi for andre. For os handler det om, at vores kolleger får større arbejdsglæde og bedre kan gøre en forskel med deres arbejde, når vi er en del af ligningen. Vi styrker koncernen ved at levere den faglige service og administrative hjælp, styrelserne har brug for. Vi opbygger stærke relationer på tværs, er proaktive og gode til at finde løsninger.

ARBEJD I ET TVÆRFAGLIGT MILJØ
I vores optik er samarbejde nøglen til at lykkes. Vi løser problemer sammen og betragter Administrations og Servicestyrelsen som et samlet hold af faglige specialister på alle felter. Vi er hinandens bedste sparringspartnere og ved, at vi kun lykkes, når vi arbejder tæt sammen. Vi er drevet af fælles mål og opfatter vores arbejdskultur som fagligt stærk, e ff ektiv og uformel.
Det er let at blive en del af vores fællesskab.


FÅ ANSVAR FRA START
Kernen i vores arbejde er at få mennesker til at trives og yde deres bedste. Derfor har vi selv vide rammer for at udvikle os, skærpe vores faglighed og blive dygtigere. Hos Administrations og Servicestyrelsen får du hurtigt ansvar for og ind fl ydelse på dit eget arbejde. Du udvikler dig og udbygger hele tiden din faglige værktøjskasse. Alt hos os handler om at sørge for rammen for, at vores kolleger i hele forvaltningen kan lykkes med at gøre en forskel.

Velkommen til Administrations og Servicestyrelsen - vi sørger for rammen.

Hvordan er det at arbejde hos Administrations- og Servicestyrelsen?

Administrations- og Servicestyrelsen-universet!

  • Værdier

    Samarbejde • Ansvarlighed • Faglighed • Udsyn