Danmarks Nationalbank

Vi arbejder for at sikre Danmark en robust økonomi

Virksomhedsstørrelse

SMV


Sektor

Bank/finans


Lokation

Midlertidig adresse: Langelinie Allé 47 i København

Hvem er Danmarks Nationalbank?

Enestående drømmejob og essentielle opgaver
Nationalbanken er Danmarks centralbank og vi er den eneste af sin slags. Vores særlige og klare formål er at sikre Danmark en robust økonomi gennem stabile priser, sikre betalinger og finansiel stabilitet.

Bliv guld værd for Danmark, for banken og for dine kolleger
Nationalbanken er samfundets bank, statens uafhængige rådgiver og landets vågne øje på økonomien lige nu og i fremtiden, når verden forandrer sig. Her er du og dine 500 kolleger med til at skabe en velkørende arbejdsplads, hvor vi sammen løser mange og varierende opgaver i, på tværs af og ude af huset. Du kan bl.a. være med til at:

 • Understøtte dansk økonomi og det finansielle system med vurderinger og anbefalinger
 • Føre fastkurspolitik og styre kronekursen med effektive redskaber
 • Øge sikkerheden, stabiliteten og effektiviteten af danskernes betalingsinfrastruktur
 • Søge nyeste viden gennem samarbejder med danske og udenlandske institutioner
 • Orkestrere udviklingen af tidssvarende, cyberrobuste og effektive it-løsninger
 • Levere services, der skaber de bedste rammer for dine kollegers hverdag og trivsel
 • Udnytte ny teknologi inden for data science og big data til at få nye indsigter til brug for analyser
 • Overvåge og analysere de finansielle markeder

Åbn døren til en vidensbank med runde albuer og skarpe hoveder
I Nationalbanken er vi imødekommende. Du skal også selv være åben, nysgerrig og nytænkende, for vi har en læringskultur, der både er stærk og inkluderende. 

Vores høje faglighed skal næres af anerkendelse, god ledelse og evnen til at bringe dine og mine forskelligheder i samspil. Vi mener det, når vi siger, at din udvikling er i højsædet. 

Men selvom fagligheden er høj, er vi helt nede på jorden. Her er plads til forskellighed – og til det sociale og uformelle. Du kan fx løbe, dyrke yoga, spille floorball eller netværke til BANK-bar sammen med kollegerne i en af vores mange medarbejderklubber.

Hvordan er det at arbejde hos Danmarks Nationalbank?

Danmarks Nationalbank-universet!

 • Oprindelsesår

  1818

 • Kønsfordeling

  59%

  41%

 • Gennemsnitsalder

  41 år

 • Værdier

  Årvågen • Engagerende • Bæredygtig

Danmarks Nationalbank & vores CSR-tiltag

3 implementerede tiltag 💚

 • Vores forvaltning af valutareservens investeringer skal så vidt muligt leve op til Parisaftalen

 • Vi arbejder aktivt med at sænke energiforbruget i vores bygninger

 • Vi har en ligestillingspolitik, der skal sikre større diversitet og ligestilling i organisationen