Finans Danmark

Finans Danmark

Virksomhedsstørrelse

SMV


Sektor

Bank/finans


Lokation

Finanssektorens Hus, Amaliegade 7, 1256 København K

Hvem er Finans Danmark?

Finans Danmark er interesse- og arbejdsgiverorganisation for penge- og realkreditinstitutter, kapitalforvaltere, børsmæglere, investeringsfonde, samt datacentraler, it- og fintechvirksomheder i den finansielle sektor. Vores medlemmer er Danmarks finansielle motor og bidrager til sikker og effektiv drift af det finansielle system, og understøtter et bæredygtigt og digitalt Danmark rigere på muligheder. Både for den enkelte, og for fællesskabet.

Finans Danmarks mission er at synliggøre finanssektorens værdiskabelse og styrke tilliden mellem finanssektoren og det omgivende samfund. Som interesse- og arbejdsgiverorganisation belyser vi løbende de konsekvenser, som forskellige tiltag har for finanssektoren, for borgerne og for samfundsøkonomien. Vi bidrager med fakta og analyser i den offentlige debat om finanssektoren og dens rolle i samfundsøkonomien. Vi er vores medlemmers stemme. Og med en konstruktiv, dialogsøgende og faktabaseret tilgang er det vores formål at være en alliance- og samarbejdspartner på vores medlemmers vegne i samspillet med andre samfundsaktører.

Finans Danmarks vision er at bidrage til at udvikle Danmark positivt. Derfor har vi udpeget seks kerneområder som omdrejningspunkt for vores arbejde, der skal sikre, at finanssektoren fortsat kan understøtte et bæredygtigt og digitalt Danmark rigere på muligheder:

1. Vækst og udvikling
Finanssektoren bidrager til vækst, udvikling og muligheder i Danmark.

2. Bæredygtig finans
Finanssektoren bidrager til at nå de politiske mål for klima og biodiversitet, både i Danmark og globalt.

3. Digitalisering
Finanssektoren bidrager til udviklingen af det digitale samfund.

4. Sikkerhed og tryghed
Finanssektoren bidrager til et sikkert og trygt Danmark gennem bekæmpelse af svindel og økonomisk kriminalitet.

5. Finansiel læring og inklusion
Finanssektoren bidrager til finansiel forståelse, forbrugerbeskyttelse og finansiel inklusion.

6. Et arbejdsmarked i balance
Finanssektoren bidrager til at sikre og udvikle et arbejdsmarked i balance og et bæredygtigt arbejdsliv

Finans Danmark repræsenterer medlemmer på tværs af penge- og realkreditinstitutter, kapitalforvaltere, børsmæglere, investeringsfonde, samt datacentraler, it- og fintechvirksomheder i den finansielle sektor. Finans Danmark har kontor i både København og i Bruxelles.

Finans Danmarks medlemsvirksomheder beskæftiger ca. 45.000 ansatte. Bank- og realkreditsektoren repræsenterer en samlet balancesum på ca. 6.000 mia. kr., og investeringsbranchen forvalter – blandt andet via investeringsfonde – en formue på 4.500 mia. kr. i Danmark. Samlet bidrager finanssektoren hvert år med omkring 15 mia. kr. i selskabsskat og lønsumsafgift.

Hvordan er det at arbejde hos Finans Danmark?

FAQ - JobTeaser stiller spørgsmålene for dig

 • Hvad er det, der gør, at jeres virksomhed er et fantastisk sted at arbejde for nyuddannede?

  Som medarbejder i Finans Danmark bliver man en del af en arbejdsplads, hvor faglighed sættes højt og hvor der er gode udviklingsmuligheder. Så hvis man er interesseret i at lære finanssektoren at kende, så er vi et rigtig godt sted at starte.

 • Er det muligt at få fuldtidsjob efter at have været studentermedhjælper eller afsluttet praktikforløb?

  Vi har flere medarbejdere, der har fået ansættelse efter at have været i praktik eller ansat som studentermedarbejder. Det kan både være i forbindelse med at man bliver færdiguddannet, men også tidligere studentermedarbejdere/praktikanter, som kommer tilbage til Finans Danmark.

 • Kan studerende og nyuddannede arbejde hjemmefra?

  Som studentermedarbejder arbejder man fra Finanssektorens Hus i Amaliegade, hvor man har egen kontorplads i den afdeling man arbejder i. Som konsulent er det muligt, at arbejde hjemme 1-2 dage om ugen.

 • Er der tidpunkter på året, hvor jeres virksomhed har særligt travlt i forbindelse med rekruttering?

  Vi rekrutterer løbende henover året - hold øje med vores hjemmeside www.fida.dk/job og skriv dig op til en notifikation, når der er en ledig stilling, der matcher din profil.

Finans Danmark-universet!

 • Oprindelsesår

  1950

 • International tilstedeværelse

  2 Lande

Google map

Virksomhedens hovedkontor

Finanssektorens Hus, Amaliegade 7, 1256 København K