Forca A/S

Forca A/S

Virksomhedsstørrelse

SMV


Sektor

ESN / IT


Lokation

Hellerup

Hvem er Forca A/S?

Forca er en af de største partnere i pensionsbranchen. Gennem skræddersyet stordrift og agilt samarbejde sikrer vi, at vores kunder, Lærernes Pension, PKA og Pædagogernes Pension, kan fokusere på deres kerneforretning.

Forca er servicepartner for pensionsselskaber
På vegne af vores kunder, som er store pensionsselskaber, servicerer vi mere end 700.000 pensionsmedlemmer og har mere end 770 mia. kr. aktiver under administration.

Forcas opgave er at skabe stordrift og effektivisere for vores kunder hvert eneste år, så kunderne har laveste mulige administrationsomkostninger og kan udbetale mest muligt i pension til deres medlemmer. Til dette formål hører, at Forca er et kompetencefællesskab, som kan løse de mange komplekse opgaver, som ville være en svær og stor opgave for hvert enkelt pensionsselskab at løse individuelt.

Vi leverer pensionsservices indenfor:

 • Medlemsservice
 • Aktuarservice
 • Fondsservice
 • IT-service
 • Økonomi- og regnskabsservice


Sådan er det at arbejde i Forca
Forca er et fagligt fællesskab af professionelle og passionerede mennesker, der kan lide at arbejde agilt og vil være med til at gøre en markant forskel for vores kunder. Sammen ønsker vi at skabe intelligente løsninger ved at balancere service, kvalitet og omkostninger.

Vi er ambitiøse og har høj trivsel og medarbejdertilfredshed. Vores kultur er uformel og uhøjtidelig med ligeværdig dialog på tværs af afdelinger, anciennitet og status. Ambitionen er at skabe en af landets mest spændende arbejdspladser præget af talent, nyskabelse, entusiasme og faglig indsigt til gavn for både kunder og pensionsmedlemmer.

Forca ligger på arbejdsglæde, tilfredshed og motivation blandt de 25 % bedste virksomheder i den finansielle branche i Danmark. Vi har en lækker kantine, take-away ordning, fredagsbar, gode fester, og diverse medarbejderforeninger indenfor gastronomi, kultur og idræt. Dertil omfattes du af en sundhedssikring.

I vores team udvikler vi værktøjer, der sikrer at pensionsrådgiverne nemt og overskueligt kan tilgå information og kan skabe en god medlems- og kundeoplevelse samt yde professionel rådgivning. I teamet planlægger vi selv arbejdsdagen, og vi er selv herrer over, hvordan opgaverne skal løses.”
- Andreas Obling Kjærgård, IT-udvikler


Vil du også være en del af Forca?
Vi efterspørger ofte kompetencer som IT-udviklere, aktuarer, fondsspecialister og pensionsrådgivere, men vi har også medarbejdere inden for fx økonomi, jura. administration, HR&Kommunikation, digital udvikling, servicedesign og ledelse.

Vi tager altid imod uopfordrede via vores hjemmeside: www.forca.dk/karriere

Vi glæder os til at høre fra dig

Hvordan er det at arbejde hos Forca A/S?

Forca A/S-universet!

Find mening i arbejdet - sammen med Forca

 • Oprindelsesår

  2006

 • Kønsfordeling

  52%

  48%

 • Gennemsnitsalder

  45 år

 • Værdier

  Samarbejde • Gensidig forståelse • Ansvar

Forca A/S & vores CSR-tiltag

3 implementerede tiltag 💚

 • Etablering af et stort solcelleanlæg på taget af bygningen, som har realiseret en CO2-reduktion.

 • Implementeret barselspolitik som ligestiller mænd og kvinder i forhold til barsel og forældreorlov.

 • Besluttet måltal for kønsdiversitet i bestyrelsen, så der skabes større diversitet senest i 2026.