KL

KL er interesseorganisation for de 98 kommuner i Danmark

Virksomhedsstørrelse

Stor virksomhed


Sektor

Andre tjenester til virksomheder og enkeltpersoner


Lokation

Weidekampsgade 10, 2300 København S

Hvem er KL?

Vores medarbejdere er på vej ned til husmøde i stueetagen

Et fagligt videnscenter for kommunerne

I KL arbejder vi for, at kommunerne har de bedst mulige rammer til at prioritere velfærd og økonomi og til at udvikle kommunen lokalt. Vi bidrager til – sammen med kommunerne – at videreudvikle det danske kommunestyre og lokaldemokrati. Samtidig er vi en arbejdsgiverorganisation, og vi forhandler overenskomster for kommunernes ca. 500.000 ledere og medarbejdere. Vi er et videnscenter med høj faglighed og et forum for fælles initiativer og beslutninger.

Vision

KL opnår, med et helhedsperspektiv på opgaveløsningen, indflydelse og resultater på kommunernes vegne til gavn for borgerne og samfundet.

Mission

KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager kommunernes fælles interesser og er kommunernes samlede forhandlingsorganisation, videnscenter og forum for fælles initiativer og beslutninger.

Hvad laver vi i KL?

Som student får du et rigt indblik i hvordan en politisk organisation fungerer og hvordan man arbejder med de store samfundsudfordringer, der fylder i kommunerne. Her ser du del af vores opgaver – som også du kommer tæt på:

 • Vi laver politiske udspil
 • Vi rådgiver kommunerne og kommunale udfordringer
 • Vi varetager kommunernes interesser ind mod Christiansborg og andre samarbejdsparter
 • Vi deler viden og inspirerer vores medlemmer og andre interessenter i form af fx afholdelse af netværkskonferencer, politiske topmøder, udvalg, messer og webinarer

På besøg Danmark rundt og kontor i Bruxelles

Vores hovedkontor er at finde på Islands Brygge, hvor størstedelen af vores medarbejdere sidder. Ellers så er de også til at finde rundt i det ganske land, når de er på besøg ude hos kommunerne. KL's interessevaretagelse går ud over landegrænser. Derfor har vi et kontor i Bruxelles, som interessevaretager kommunernes interesse i EU.

Social og aktiv i KL

I KL er der rig mulighed for at være aktiv og social på tværs af organisationen. Vi har et aktivt studenternetværk for vores cirka 70 studenter i huset. Vi har også en vinklub, kunstklub, yogaklub, idrætsklub og badmintonklub. Er du musikalsk anlagt, kan du også være del af KL-bandet.

Og traditionen tro har vi selvfølgelig sommerfester og julefrokost. Der er fredagsbarer, løbehold til DHL m.m.

Hvordan er det at arbejde hos KL?

FAQ - JobTeaser stiller spørgsmålene for dig

 • Hvad er det, der gør, at jeres virksomhed er et fantastisk sted at arbejde for nyuddannede?

  Uanset om du er studerende eller nyuddannet, får du i KL en unik mulighed for at komme helt tæt på det politiske maskinrum og et stærkt fagligt netværk. Du får ansvar og indgår i teamet på lige fod med øvrige kolleger. Vi værdsætter alle input, din udvikling og dig. Hos os er du ikke alene.

 • Er det muligt at få fuldtidsjob efter at have været studentermedhjælper eller afsluttet praktikforløb?

  Flere af vores medarbejdere har startet sin karriere i KL som studerende eller praktikanter eller er senere vendt tilbage.

 • Kan studerende og nyuddannede arbejde hjemmefra?

  Vi har fokus på et bæredygtigt arbejdsliv. Og for os indebærer det også fleksibilitet. I KL er der mulighed for ad hoc hjemmearbejde, som aftales med nærmeste leder..

 • Er der tidpunkter på året, hvor jeres virksomhed har særligt travlt i forbindelse med rekruttering?

  Vi søger løbende studerende til studiejobs i KL. Så hold øje med vores ledige jobs! Praktikanter søger vi typisk før og efter sommerferien til hhv. efterårs- og forårssemesteret.

KL-universet!

 • Oprindelsesår

  1964

 • International tilstedeværelse

  2 Lande

 • Værdier

  Søger proaktivt at sætte dagsordenen • Arbejder troværdigt for resultater • Repræsenterer og samler kommunerne

Google map

Virksomhedens hovedkontor

Weidekampsgade 10, 2300 København S