KL

KL er interesseorganisation for de 98 kommuner i Danmark

Virksomhedsstørrelse

Stor virksomhed


Sektor

Andre tjenester til virksomheder og enkeltpersoner


Lokation

Weidekampsgade 10, 2300 København S

Hvem er KL?

Vi holder husmøder i KL, hvor vi taler om store og små emner som optager os i KL. Her er det vores adm. direktør som præsenterer

Et fagligt videnscenter for kommunerne

I KL arbejder vi for, at kommunerne har de bedst mulige rammer til at prioritere velfærd og økonomi og til at udvikle kommunen lokalt. Vi bidrager til – sammen med kommunerne – at videreudvikle det danske kommunestyre og lokaldemokrati. Samtidig er vi en arbejdsgiverorganisation, og vi forhandler overenskomster for kommunernes ca. 500.000 ledere og medarbejdere. Vi er et videnscenter med høj faglighed og et forum for fælles initiativer og beslutninger.

Vision

KL opnår, med et helhedsperspektiv på opgaveløsningen, indflydelse og resultater på kommunernes vegne til gavn for borgerne og samfundet.

Mission

KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager kommunernes fælles interesser og er kommunernes samlede forhandlingsorganisation, videnscenter og forum for fælles initiativer og beslutninger.

Hvad laver vi i KL?

Som student får du et rigt indblik i hvordan en politisk organisation fungerer og hvordan man arbejder med de store samfundsudfordringer, der fylder i kommunerne. Her ser du del af vores opgaver – som også du kommer tæt på:

 • Vi laver politiske udspil
 • Vi rådgiver kommunerne og kommunale udfordringer
 • Vi varetager kommunernes interesser ind mod Christiansborg og andre samarbejdsparter
 • Vi deler viden og inspirerer vores medlemmer og andre interessenter i form af fx afholdelse af netværkskonferencer, politiske topmøder, udvalg, messer og webinarer

På besøg Danmark rundt og kontor i Bruxelles

Vores hovedkontor er at finde på Islands Brygge, hvor størstedelen af vores medarbejdere sidder. Ellers så er de også til at finde rundt i det ganske land, når de er på besøg ude hos kommunerne. KL's interessevaretagelse går ud over landegrænser. Derfor har vi et kontor i Bruxelles, som interessevaretager kommunernes interesse i EU.

Social og aktiv i KL

I KL er der rig mulighed for at være aktiv og social på tværs af organisationen. Vi har et aktivt studenternetværk for vores cirka 70 studenter i huset. Vi har også en vinklub, kunstklub, yogaklub, idrætsklub og badmintonklub. Er du musikalsk anlagt, kan du også være del af KL-bandet.

Og traditionen tro har vi selvfølgelig sommerfester og julefrokost. Der er fredagsbarer, løbehold til DHL m.m.

Hvordan er det at arbejde hos KL?

KL-universet!

 • Oprindelsesår

  1964

 • International tilstedeværelse

  2 Lande

 • Værdier

  Søger proaktivt at sætte dagsordenen • Arbejder troværdigt for resultater • Repræsenterer og samler kommunerne