Rigsrevisionen

Rigsrevisionen er en uafhængig institution under Folketinget.

 • Virksomhedsstørrelse

  SMV

 • Sektor

  Offentlig / uddannelse

 • Lokation

  Landgreven 4, 1301 København K

Hvem er Rigsrevisionen?

Vi er statens revisionsmyndighed – en uafhængig institution under Folketinget og er en del af den parlamentariske kontrol i Danmark. Det betyder, at vi har metodefrihed og vi kan således selv planlægge revisionen efter en vurdering af væsentlighed og risiko. og på den baggrund fastsætte det nærmere omfang og tilrettelæggelsen af revisionen. Det er vores opgave at undersøge, om statsregnskabet er rigtigt (finansiel revision). Herudover undersøger vi i forbindelse med revisionen og de større undersøgelser, om statslige myndigheder og andre statsligt finansierede styrelser og virksomheder overholder gældende love og regler (juridisk-kritisk revision) og forvaltes sparsommeligt, produktivt og effektivt (forvaltningsrevision).


Medarbejderne i Rigsrevisionen har mange forskellige uddannelsesmæssige baggrunde. Størstedelen af medarbejderne har dog en samfundsvidenskabelig baggrund som fx cand.merc.aud., scient.pol., jurister og økonomer, men vi har også medarbejdere med andre baggrunde. Revisionsarbejdet er specialiseret, så den enkelte medarbejder enten arbejder med en større undersøgelse eller reviderer et ministerområde. I Rigsrevisionen har vi derudover et kontor, der har fokus på metodeudvikling, og et kontor, der beskæftiger sig med it-revision.

Hvordan er det at arbejde hos Rigsrevisionen?

FAQ - JobTeaser stiller spørgsmålene for dig

 • Hvad er det, der gør, at jeres virksomhed er et fantastisk sted at arbejde for nyuddannede?

  Rigsrevisionen vil svare på spørgsmålet snart

 • Er det muligt at få fuldtidsjob efter at have været studentermedhjælper eller afsluttet praktikforløb?

  Ja

 • Kan studerende og nyuddannede arbejde hjemmefra?

  Vi har en fast hjemmearbejdsdag om onsdagen, hvis man har lyst.

 • Er der tidpunkter på året, hvor jeres virksomhed har særligt travlt i forbindelse med rekruttering?

  Nej, vi søger løbende

Rigsrevisionen universet!

 • Oprindelsesår

  1976

 • International tilstedeværelse

  1 Land

 • Gennemsnitsalder

  41 år

 • Værdier

  Troværdighed • Professionalisme • Fagligt dygtige • Afbalancerede

Google map

Virksomhedens hovedkontor

Landgreven 4, 1301 København K