Rigsrevisionen

Rigsrevisionen er en uafhængig institution under Folketinget.

Virksomhedsstørrelse

SMV


Sektor

Offentlig / uddannelse


Lokation

Landgreven 4, 1301 København K

Hvem er Rigsrevisionen?

I Rigsrevisionen fører vi kontrol med regeringen på vegne af Folketinget. Det gør vi ved at belyse, om Folketingets beslutninger bliver til virkelighed. Vi ser især på områder, hvor statens midler ikke forvaltes ordentligt, eller hvor den politisk aftalte indsats og service ikke bliver leveret. 

Vores arbejde skaber gennemsigtighed i den offentlige forvaltning, fremmer økonomisk ansvarlighed og undersøger, om forvaltningen gør, som Folketinget har besluttet.

Som medarbejder i Rigsrevisionen får du dermed en unik position,. da vVores mandat giver os metodefrihed og ubegrænset adgang til alle offentlige informationer og data i forbindelse med udførelsen af vores opgaver. Desuden er du selv med til at tilrettelægge dit arbejde og har stor indflydelse på opgaverne. Medarbejderne i Rigsrevisionen har mange forskellige uddannelsesmæssige baggrunde. Størstedelen af medarbejderne har dog en samfundsvidenskabelig baggrund som fx cand.merc.aud., scient.pol., jurister og økonomer, men vi har også medarbejdere med andre baggrunde. Revisionsarbejdet er specialiseret, så den enkelte medarbejder enten arbejder med en større undersøgelse eller reviderer et ministerområde. I Rigsrevisionen har vi derudover et kontor, der har fokus på metodeudvikling, og et kontor, der beskæftiger sig med it-revision.

Hvordan er det at arbejde hos Rigsrevisionen?

Rigsrevisionen-universet!

 • Oprindelsesår

  1976

 • International tilstedeværelse

  1 Land

 • Gennemsnitsalder

  41 år

 • Værdier

  Troværdighed • Professionalisme • Fagligt dygtige • Afbalancerede