TV 2 Danmark

Media-Tech virksomhed

Virksomhedsstørrelse

Stor virksomhed


Sektor

Medier / udgivelse


Lokation

Odense (København)

Hvem er TV 2 Danmark?

Der er sket meget, siden vi for første gang gik i luften i 1988. Den vigtigste drivkraft for vores virksomhed har dog altid været vores medarbejdere. Derfor arbejder vi lige så målrettet med at styrke vores arbejdsplads, som vi arbejder med at skabe en succesfuld forretning.

Over 1600 dedikerede medarbejdere bidrager hver dag til, at vi kan leve op til vores public service-ansvar og samle danskerne om alt fra store sportsbegivenheder til aktuelle emner om samfundet omkring os. Derfor arbejder vi kontinuerligt med at skabe de bedste rammer for de mange fagligheder og personligheder, der holder os kørende året rundt. Det er en vedvarende proces med flere nedslag, som vi allerede fokuserer på i den helt tidlige rekrutteringsfase.

Ligestilling og mangfoldighed

På TV 2 skal der være plads til alle, og derfor rekrutterer vi bredt i forhold til kompetencer, uddannelsesbaggrund, etnicitet, alder, køn og neurodiversitet. Gennem dataindsamling og -analyse vil vi blandt andet sikre, at alle føler sig inkluderede i rekrutteringsrejsen. Vores People & Culture afdeling er i front, når vi fortsætter arbejdet med ligestilling og mangfoldighed, som vi gerne vil være stolte af og kendt for. 

Fair vilkår

Vores arbejdsplads skal som minimum leve op til, hvad der i dag forventes af en moderne virksomhed. Men vi vil meget mere end det og har en ambition om at være en af Danmarks bedste mediearbejdspladser. Medarbejdernes psykologiske tryghed, god ledelse, den gode tone og den måde, vi omgås hinanden på, er derfor væsentlige fokuspunkter for os. Det arbejder vi kontinuerligt med at forstå og udvikle på, og derfor går vi altid nøje igennem den årlige medarbejdertilfredshedsundersøgelse (MTU), ligesom vi løbende arbejder med ledelsesudvikling. 

Meningsfyldt arbejde

Det er vigtigt for os, at vores medarbejdere oplever at være en del af et værdifuldt fællesskab, og at de hver dag ser frem til at gå på arbejde. Det understøtter vi med flere initiativer, heriblandt et nyt ledelsesgrundlag, et opdateret onboardingforløb, fleksible arbejdsformer med plads til hjemmearbejde og karriereudvikling for den enkelte medarbejder. Frem for alt har vores ledere et ansvar for, at vores medarbejdere udfolder deres fulde potentiale, samtidig med de trives som hele mennesker.

God ledelse

Netop god ledelse er en af de væsentligste faktorer for at skabe arbejdsglæde og værdi for den enkelte medarbejder. Med et nyt ledelsesgrundlag har vi derfor opstillet en række konkrete forventninger til vores lederes adfærd, der sætter god kultur i centrum, men også vores koncernstrategi og ambition om at skabe en stærk position inden for streaming, som alle vores forskellige fagligheder skal have indflydelse på.

Et stærkt foreningsliv, der favner alle

At være en del af en arbejdsplads handler ikke kun om det faglige. På TV 2 har vi et stærkt foreningsliv, der favner de mange forskellige interesser, som vores medarbejdere har. I de enkelte foreninger kan de dyrke deres interesser sammen og lære hinanden at kende på tværs af afdelinger.

Vi har en idrætsforening, en kunstforening, en festforening, en vinklub, en fotogruppe og TV 2'erne, hvor forhenværende og nuværende TV 2-medarbejdere mødes jævnligt. 

Derudover har en gruppe unge ildsjæle fra forskellige TV 2-afdelinger startet netværket TV 20erne, hvor medarbejdere mellem 20 og 30 år kan mødes på tværs af fagligheder og lære hinanden bedre at kende. Den yngre generation er ikke bare væsentlig for vores fremtid og udvikling – den er vores fremtid. Det er derfor vigtigt for os, at vores yngre medarbejdere har en stemme, og at de kan være en del af et fællesskab med jævnaldrende kolleger, som de i højere grad kan relatere til.


Hvordan er det at arbejde hos TV 2 Danmark?

TV 2 Danmark-universet!

 • Oprindelsesår

  1988

 • Kønsfordeling

  56%

  44%

 • International tilstedeværelse

  1 Land

 • Gennemsnitsalder

  40 år

 • Værdier

  Inkluderende arbejdsplads • Fair vilkår • Meningsfyldt arbejde • Inklusion og mangfoldighed

TV 2 Danmark & vores CSR-tiltag

2 implementerede tiltag 💚

 • Øget involvering af medarbejdere i TV 2s arbejde med ansvarlighed.

 • Inklusion og mangfoldighed på Danmarks bedste mediearbejdsplads.