Per Aarsleff A/S

Vi er specialister i at gennemføre store projekter inden for infrastruktur og byggeri

Company type

Large company


Sector

Building / Planning


Location

Hasselager Allé 5, 8260 Viby J

Discover Per Aarsleff A/S

Bro

Aarsleff er en stærkt positioneret entreprenørkoncern med flere specialiserede forretningsenheder. Vi arbejder sammen under én strategi med ét formål: at etablere fremtidens infrastruktur og byggerier og dermed skabe samfundsværdi med fokus på bæredygtighed.

Aarsleff-koncernen omsætter for mere end 18 milliarder kroner om året – heraf cirka en tredjedel i udlandet. Vi udfører opgaver inden for infrastruktur, klimatilpasning, miljø, energi og byggeri. Vi opererer på internationalt niveau og er markedsledende i Danmark og i de lande i Nordeuropa, hvor vi tilbyder vores specialiserede kompetencer inden for især rørfornyelse og fundering.

Aarsleff er en engageret partner med stærke samarbejdsrelationer. Vi deltager aktivt i projekter med tidlig involvering og samarbejder efter vores One Company-model, så vi sikrer en effektiv styring af vores forskelligartede projekter. Vi er omstillingsparate og stærkt involveret i betydningsfulde infrastrukturprojekter: vi deltager i udførelsen af Femernforbindelsen, arbejder offshore med fremtidens energiløsninger, udfører letbaner og elektrificerer spor, etablerer elkabler og fjernvarmeledninger samt installerer teknik med fokus på automatik og energioptimering i byggerier og industrianlæg.  

Det ligger i Aarsleffs kultur at skabe værdi gennem udvikling, omstilling og innovation. Vi tager ansvar og bidrager aktivt til bæredygtig udvikling og innovative projekter, som styrker vores forretning og gavner miljø, klima og samfund. Vi har særligt fokus på udnyttelse af digitale værktøjer, som skaber mere fleksible samarbejdsformer, øger effektiviteten i byggeprocesserne og sænker omkostningerne.

Aarsleff-koncernen beskæftiger 8.600 engagerede medarbejdere. Vi har en stærk kultur, et højt kompetenceniveau og ønsker at tilbyde vores medarbejdere en attraktiv arbejdsplads, hvor vi passer på hinanden.   

How is it working with them? 

FAQ – JobTeaser asks the questions for you

 • What makes your company a great place to work for young talents?

  Vi har mulighed for at give unge talenter en varieret hverdag, hvor de har mulighed for at prøve forskelligartede opgaver og ansvarsområder af i et trygt miljø, hvor der altid er hjælpsomme kolleger at spørge til råds. Desuden udfører vi nogle af Danmarks mest spændende projekter.

 • Is it possible to progress to a full-time position after an internship or apprenticeship?

  Vi ansætter ofte vores praktikanter som studentermedhjælpere efter endt praktik. Det medfører også ofte en fastansættelse efter endt studie. Det ser vi som en fordel for begge parter.

 • Can students and recent graduates work remotely?

  Vi har en stor frihed til selv at planlægge vores hverdag, og hvornår vi arbejder hjemmefra. Vi vil dog gerne sikre lærerige forløb, hvorfor man som ungt talent også skal forvente at møde op på kontoret/byggepladsen,

 • Do you have any particularly busy recruitment periods throughout the year?

  Når man søger praktik vil det ofte være i september-november og igen i februar-maj.

Deep dive into their world

 • Creation year

  1949

 • International presence

  11 countries

 • Values

  Engagement • Fokus • Stræben • Ansvar

Google map

Company head office

Hasselager Allé 5, 8260 Viby J

Their CSR commitments

Already 1 action completed 💚

 • Vi har arbejdet med CSR i flere år jf. vores årsrapport file:///C:/Users/jbm/Downloads/Aarsleff_AR-2