Gendergelijkheidsindex

De Franse wet nr. 2018-771 van 5 september 2018, aangevuld met decreet nr. 2019-15 van 8 januari 2019 vereist dat bedrijven een index bijhouden ten aanzien van ongelijkheden tussen vrouwen en mannen in de vorm van een score tot 100.

Deze index bestaat uit de volgende vijf indicatoren:

  • Salariskloof tussen vrouwen en mannen;
  • Kloof tussen individuele verhogingen;
  • Promotieverschillen;
  • Salaristoename na zwangerschapsverlof;
  • Pariteit onder de 10 hoogste vergoedingen.

Voor het jaar 2023 behaalde Jobteaser een score van 99 punten van de 100.